Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:45 Vlč. Silvio Košćak: Mogu li kršćani biti u svijetu, a ne odražavati Kristovu svjetlost?

/ sd

ČITANJA:

1Sam 16, 1b.6-7.10-13a;

Ps 23, 1-6;

Ef 5, 8-14;

Iv 9, 1-41

Tekst evanđelja:

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.

Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.«

Riječ Božju tumači vlč. Silvio Košćak:

Proslov Ivanova Evanđelja, koje smo čitali na Božić, govori o Isusu Kristu kao svjetlu koje je došlo na svijet. Sveti Šimun naziva ga svjetlom na prosvjetljenje naroda. Isus svoje učenike naziva da su svjetlost svijeta. Slika svjetlosti u korizmenom vremenu, slika je novoga života koji je započeo krštenjem, našim prosvjetljenjem, kada su nam se otvorile oči vjere te smo u tami svijeta mogli vidjeti Isusa kao Spasitelja, a pred drugima se pokazati kao prosvjetljeni – promijenjeni.

Aktualno pitanje je mogu li kršćani biti u svijetu, a ne biti prosvjetljeni – ne odražavati Kristovu svjetlost? Oni koji su krštenjem preporođeni, koji su postali slični Kristu po ovome sakramentu, oni su svjetlost svijeta, i moraju se svakoga dana truditi da tu svjetlost očuvaju, da odgone tamu grijeha iz svoga života i svoga društva – to je naše poslanje.

Tekst Evanđelja po Ivanu danas nam govori o događaju ozdravljenja slijepca od rođenja. Tri su važne točke ovih svetopisamskih redaka koje nam žele otvoriti oči u kršćanskoj svakodnevici: Isus liječi sljepoću; ozdravljenoga ne prepoznaju oni koji su ga svakoga dana gledali kako moli i prosi; uz izlječenje Isus daje i pouku da je čovjek koji je povjerovao izuzet iz vlasti grijeha prošlosti. Izlječenje od sljepoće slika je našega izlječenja od grijeha koje smo primili u sakramentu krštenja. Slijepac iz današnjeg evanđelja nikada nije gledao, nije obolio. Gledanje je za njega novi dar, novi život. Neprepoznavanje izliječenoga u vlastitoj sredini odražava njegovu novu osobnost, novi identitet koji je primio od Krista. Tako i kršćani trebaju pokazivati novi identitet u vjeri, u društvu. Kršćani su tom novošću svjetlost svijeta, djeca svjetlosti, kako govori Pavao.

Tko je kriv za sljepoću čovjeka iz današnjeg evanđelja? Nisu to njegovi roditelji, kako je poimao židovski svijet. Sljepoća je ovdje samo put da se na njemu pokaže Božja sila i slava, a on da primi vjeru. Kao posljedica izlječenja dolazi vjera: onaj koji je progledao postepeno prepoznaje Isusa kao Sina Čovječjega, kao Spasitelja.

Korizma je tako prilika da svoje krštenje obnovimo, da upoznamo bogatstva koja nam Bog kao krštenicima daje. Pravi vjernici će biti oni koji će upoznati svjetlost, koji će si dopustiti da ih Isus dotakne i više puta te im podari vid. Pravi vjernici su oni koji će biti odgovorni i hrabri primiti poslanje, unatoč ljudskim slabostima i nedostatcima, a uzdajući se u Božju milost.

Vlč. Silvio Košćak, župnik župa u Legradu i Đelekovcu

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja