Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:45 Vlč. Damir Slamek: Riječ Božja nas jača u rastu u vjeri

/ sd

ČITANJA:

Prigodna čitanja, str. 119-130: 2Sol 3, 6-12.16;

Ps 127, 1-2;

Mt 25, 14-30

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.

Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’

Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’

A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’

‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Riječ Božju tumači vlč. Damir Slamek:

Danas dragi slušatelji/čitatelji slavimo bogoslužje kvatri. Kvatre su osobiti dani u kojima se Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi na velike nakane Crkve i svijeta. Ljetne kvatre posvećene su molitvi za posvećenje ljudskog rada i za urod zemlje. Stoga i današnje evanđelje govori o radu o tome da se čovjek treba truditi uložiti svoje talente koje mu je dragi Bog dao. Ovo je poznata Isusova prispodoba koju donose sva trojica evanđelista. Pet talenata kod prvog sluge donijelo je drugih pet talenata. Kod drugog koji se malo manje trudio, dva talenta donijela je druga dva talenta.

Kod trećeg sluge međutim jedan talent ostao je neiskorišten. Sam dalje kaže da se bojao i zato se nije pokrenuo da nešto napravi s tim što je primio. Bojao se Gospodara i u tom strahu nije se pokrenuo nego je talenat zakopao u zemlju. Strah je najveći neprijatelj ljudske kreativnosti, ljudske angažiranosti. Ljudi često kažu: „joj ne mogu ja to, bojim se kako će to biti…“, a vjera bi nam trebala u tom trenutku reći; ne boj se, budi hrabar, uloži sve svoje talente, sve svoje sposobnosti i bit će dobro. Strah je i najveći neprijatelj vjeri, jer suprotno od vjere nije nevjera nego strah! Zato nam je sada sigurno jasnije zašto je Isus u susretu sa svojim učenicima uvijek govorio „Ne bojte se“. Apostoli nisu toliko bili u strahu kad je Isus bio s njima, nego kad su ga vojnici odveli, kad su ga vodili prema glavarima svećeničkim, starješinama i u Dvor velikom svećeniku. Upravo u dvorištu velikog svećenika zbog straha Petar izdaje tri puta Isusa. Teška i velika izdaja događa se kad Isus ide na suđenje, a potom i na križ jer Petar i drugi apostoli u strahu i panici trče svako na svoju stranu. Što strah čini ljudima najbolje se vidi na primjeru apostola Petra, on u strahu za svoj život kaže strašnu rečenicu: “Ne poznam toga čovjeka“. To može reći čovjek kojega je strah potpuno zakočio, jer ne možemo reći da on nije vjerovao Isusu. Petar je bio s Isusom na svim mjestima više nego drugi apostoli bio je na brdu Tabor gdje se Isus preobrazio i pokazao svoju slavu koja će doći nakon križa i umiranja. Ne samo da je vjerovao u proslavu i život vječni, nego je i ugledao Isusovu Slavu i Proslavu… Petar ne samo da je čuo Isusove riječi slugama na svadbi u Kani Galilejskoj da napune posude vodom i napune ih do kraja, te zagrabe i nose ravnatelju stola… Petar i ostali apostoli jer su bili na toj svadbi kušali su najbolje vino do tada. Mi danas u to vjerujemo, oni su kušali, mi danas Isusa gledamo u vjeri oni su ga gledali u stvarnosti. Dakle više je nego sigurno da je Petar vjerovao Isusu i ljubio ga svim srcem to je na kraju krajeva i javno rekao i ispovjedio, ali ovdje ga je strah totalno izbacio iz takta. Vidite, dragi slušatelji, što strah radi ljudima, a strah nameće đavao i on prijeti ljudima on plaši ljude, a Isus oslobađa, spašava riječima i djelima: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, ne bojte se“!

Evanđelje na kraju zaključuje:“Svakomu koji ima još će se dati! U svjetlu vjere pred kojom bježi svaki strah i sve zle sile evanđelje nas želi ojačati da u vjeri rastemo, a onda će nestati svaki strah. Vjera mora biti iz dana u dan jača i onda nam Gospodin preko nje daje mnogo dobra i mnogo pobjeda nad Zlom. Boga se jedino trebamo bojati, a to znači da smo u strahu da ga ne iznevjerimo i da ga ne povrijedimo svojim riječima i djelima. Strah Božji je jedan od darova Duha Svetoga stoji odmah uz dar pobožnosti. Da bi čovjek istinski bio pobožan treba imati u sebi strah Božji. Po njemu se ravna, po njemu prosuđuje druge, po njemu živi. Bez straha Božjega čovjek ne može ispravno živjeti i raditi bilo koji posao ili poziv. Molimo danas za posvećenje ljudskog rada i da radnici prime zasluženu nagradu za svoj trud. Da rad bude na cijeni, da rad na poljima bude na cijeni da se ne uvozi hrana nego da se hrana proizvedena na našim poljima prva proda. Molimo za političare da tako postupaju i prvo se za našeg radnika, seljaka, proizvođača hrane pobrinu, a tek onda za uvoz. To čovjeku sa sela najviše treba da se kupuje njegova domaća i zdrava hrana. Dao Bog da se to i ostvari. Amen.

Vlč. Damir Slamek, župnik u Orehovici.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja