Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Križevački vladika Milan Stipić: Ljubav i milosrđe - glavni model Božje prosudbe

/ sd

Tekst evanđelja – Mt 25, 31-46

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’

Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’

Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Božju tumači križevački vladika Milan Stipić:

Draga braćo i sestre, današnje Evanđelje nam govori o Posljednjem sudu. Još u Starom zavjetu vjernici su očekivali Božji sud i dolazak Božje pravde na svijet, kada će Bog doći i naplatiti svakome prema njegovim djelima. I u naše vrijeme većina ljudi očekuje Božji sud i dolazak Božje pravde na svijet. Mnogi obespravljeni i poniženi ljudi jedinu utjehu i nadu vide u Bogu i u njegovom sudu, koji će jednog dana doći i pravedno kaznit zlikovce koji su ih proganjali, ponižavali i tlačili. Možemo reći da generalno čovjek gleda na sud Božji kao na trenutak konačne istinske i realne pravde.

U Isusovo vrijeme, njegov narod bio je okupiran i potlačen, svi su iščekivali Božju pravdu i nadali su se kako će Bog zle okupatore nemilosrdno kazniti za sve ono što su im učinili. Nadalje, Isusovi sunarodnjaci koji su bili židovi, koji izvršavaju strogo propisan Mojsijev zakon, nisu smjeli imati nikakvih doticaja s poganima i tzv. nečistim ljudima. Njegovi sunarodnjaci, osobito oni, koji su bili pobožniji i revniji u izvršavanju zakona, nadali su se kako će Bog njih, koji vjeruju i izvršavaju zakon, u svom konačnom sudu poštedjeti, a one koji to ne rade opako kazniti. U tom trenutku upitali su Isusa kakav će biti posljednji Božji sud. Svi su s velikom pažnjom gledali i slušali u Isusa što će reći o ovoj tako važnoj temi. Očekivali su kako će Isus u svome govoru prokleti one koji zaslužuju prokletstvo i blagosloviti one, koji po njihovom mišljenju, zaslužuju blagoslov.

Međutim, Kristovo tumačenje posljednjeg Božjeg suda je toliko radikalno drugačije od njihovog shvaćanja Božjeg suda, da je bilo krajnje šokantno. Isus uopće ne govori o religiji, ne govori niti o nacionalnom porijeklu, ni o statusu pojedinih građana. Isus ne spominje izvršavanje zakona, ne spominje ni jednu od svetih knjiga nego kaže kako će Bog jednog dana skupiti sve narode ovoga svijeta na jedno mjesto i razdvojiti ljude jedne od drugih, kao što pastir razdvaja ovce od jaradi. Glavna nit vodilja i glavni model po kojem Bog prosuđuje na svom sudu ljude je jest ljubav i milosrđe. A ako vjerujem riječima da je Krist Isus od Oca izašao, i da su On i Otac jedno, onda je ovo najistinitiji i najrealniji govor o tome kakav je zaista Božji sud prema čovjeku.

Ljubav i milosrđe glavni su model Božje prosudbe. Svaki čovjek koji se rodi i dođe na ovaj svijet, zna što je to ljubav i milosrđe. Svaki čovjek zna kada je bio nemilosrdan i kada nije iskazao ljubav prema svome bližnjemu, o tome nas informira naš unutarnji glas koji se zove savjest. Bog nikada ne želi nikoga osuditi, mi se sami osuđujemo na pakao kada umjesto ljubavi izabiremo mržnju i kada umjesto milosrđa izabiremo nemilosrđe. Bog to ne želi, ali nas prepušta našoj slobodnoj volji i našem vlastitom izboru.

Predobri Gospode, molimo Te, učini naša srca otvorenima za ljubav i milosrđe. Daj da u svakom čovjeku prepoznajemo tvoje lice. Isto tako te molimo da i ljudi današnjice u nama prepoznaju Tvoje lice kao Boga dobrote, milosrđa i ljubavi. Učini nas dostojnima da jednog dana, na tvome strašnom i pravednom sudu uspijemo stajati na onoj strani koja će čuti riječi: „Valjaš slugo dobri i vjerni. Uđi u radost Gospodara svoga.“

Križevački vladika Milan Stipić

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja