Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Kraljevstvo Božje ostvaruje se u odnosu Boga i čovjeka

/ sd

ČITANJA:

Mudr 7,22 – 8,1;

Ps 119,89-91.130.135.175;

Lk 17,20-25

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Farizeji upitaju Isusa: »Kad će doći kraljevstvo Božje?« Odgovori im: »Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: ‘Evo ga ovdje!’ Ili: ‘Eno ga ondje!’ Ta evo — kraljevstvo je Božje među vama!«

Zatim reče učenicima: »Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti. Govorit će vam: ‘Eno ga ondje, evo ovdje!’ Ne odlazite i ne pomamite se! Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci.«

Riječ Božju tumači fra Fran Ćorić:

Dragi prijatelji, Gospodin vam dao mir!

U pitanju farizeja koji su mislili da će kraljevstvo biti ostvareno pukim izvršavanjem slova zakona, iščitavamo Isusa koji želi nadići bilo čije okvire i reći da se kraljevstvo uvijek krije iza nekih uvriježenih normi. Kao da nas uči čitati između redaka. Kako je to važno. Ne shvaćati život samo kao skup događaja koji su se zbili nego baš izvući iz njih maksimume koji postaju oruđe u izgradnji kraljevstva. I ne znamo kada će doći i na koji način, ali znamo da se ostvaruje u međuigri Boga i čovjeka. Ti i ja smo kraljevstvo Božje. Koliko god čudno zvučala ova rečenica ona je ispravna. Jer nekome možemo svojim djelima približiti Boga koji se krije u našoj stvorenosti. Na taj način postajemo oni koji uprisutnjuju kraljevstvo i spuštaju ga na zemlju tj. Bog ponovno postaje konkretan preko nas.

Zamisli! I u tom povjerenju koje nam je darovano uočavamo veliku količinu odgovornosti koja dolazi kao nuspojava našeg življenja. I naravno da ne treba u toj zadaći biti skrupulozan i paraliziran da ne bi kraljevstvo Božje na pogrešan način iznio i gradio, nego u lijepoj slobodi postati svjestan da je ipak riječ o Božjem kraljevstvu u kojem vlada Bog koji neće dopustiti da to kraljevstvo propadne. Međutim i u toj pogrešci dobivam novo iskustvo da se od takvih stvari kraljevstvo ne gradi nego razgrađuje. Postajem svjestan svojih nedostataka, ali i prednosti te uviđam ljepotu da netko može raditi tamo gdje ja možda ne bi i na taj način mogu promatrati mozaik kojeg je načinio Bog u svojoj ljubavi prema svima u kojoj nam poručuje da je svaki akteri građevinar važan i da apsolutno svatko može dati svoj doprinos i da nema onoga koji je važniji od tebe dragi slušatelju u njegovoj izgradnji. Pomoću tebe i tvoje aktivnosti događa se izgradnja kraljevstva. Stoga ne boj se aktivirati se. U Božji posao se uključuješ!

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja