Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Fra Matija Marijić: Molimo Boga da prepoznamo svoje životno poslanje

/ sd

ČITANJA:

od dana: Iz 30,19-21.23-26;

Ps 147,1-6;

Mt 9,35-38; 10,1.6-8

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.

Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi:

Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Božju tumači fra Matija Marijić:

Isus je obilazio gradovima i selima učeći po sinagogama, propovijedao je Evanđelje o Kraljevstvu i liječio je svaku bolest i nemoć. Krist je vrhunski liječnik koji ima lijek za svaku bolest duše i tijela te snagu koja pobjeđuje svako zlo. Stoga u našim bolestima, nemoćima, borbama, tražimo Gospodina i njegovu snagu, tražimo svagda njegovo lice. Božje lice je vedro. Psalam govori “U Gospodina gledajte i razveselite se.”

“Vidjevši mnoštvo sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira.” Isusovo sažaljenje ne ostaje samo na osjećaju, nego je djelotvorno. On daje svojim učenicima vlast nad nečistim dusima i da liječe svaku bolest i nemoć u narodu. Tako silno mnoštvo ljudi biva oslobođeno, ozdravljeno, spašeno.

Isus također potiče: Žetva je velika a radnika malo, molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.

Svi smo pozvani biti radnici u žetvi Gospodnjoj. To nisu samo svećenici, redovnici i redovnice. To su dobri očevi i majke, djedovi i bake, djeca i mladi, ljudi svih dobi, staleža i zanimanja. Svatko je pozvan biti radnik u žetvi Gospodnjoj tamo gdje je posijan, u onome što mu je povjereno.

Isus svojim učenicima daje poslanje. U molitvi i mi molimo Boga da nas rasvijetli svojim svjetlom te prepoznamo naše životno poslanje.

Isus svojim učenicima govori da putem propovijedaju: “Približilo se Kraljevstvo nebesko.” U Isusu Kristu koji je slika Boga nevidljivoga Bog je došao blizu. Stoga potaknuti riječima proroka Izaije, koji zauzima posebno mjestu u vremenu došašća i mi tražimo Gospdina dok se može naći, zovimo ga dok je blizu.

Fra Matija Marijić, župni vikar u župi sv. Filipa i Jakova apostola, Vukovar

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja