Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Euharistija - izljev Božje ljubavi

/ sd

ČITANJA:

Dj 9,1-20;

Ps 117,1-2;

Iv 6,52-59

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!

Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.

Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«

To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.

Riječ Božju tumači don Goran Antunović:

Židovi se jasno pitaju kako je moguće da im Isus daje svoje tijelo za jelo? To je skandal. Moramo ga ubiti da bi njegovo tijelo jeli?

Jasno nam je da Židovi ne mogu razumjeti Isusa i njegov govor. U njemu i dalje ne vide i ne prepoznaju Boga, ne prepoznaju Sina Božjega nego jednostavno sina od Josipa i Marije. Jedan je od njih.

Isus donosi nešto novo u svome govoru. U starom zavjetu stoji: „Ovako Vam govori Gospodin”. Isus sada govori: „A ja Vam kažem”. Naučava s autoritetom. Govori u prvom licu. Sebe poistovjećuje s Bogom, govori da je on taj koji treba doći. Koliko god ga iščekivali ne vjeruju da je baš on taj.
Sjetimo se hrama i govora da ga poruše i da će Isus u tri dana sagraditi novi. Isus je govorio o hramu svoga tijela, o svojoj smrti, o uskrsnuću nakon trećeg dana.

Evanđelist nam prenosi Isusove riječi koje imaju svoju posljedicu – ako blagujemo njegovo tijelo živjet ćemo, ako ga ne blagujemo umrijet ćemo.

Na nama je dragi mladi, da u Isusu prepoznamo Sina Božjega, našega spasitelja i otkupitelja i da blagujući njegovo tijelo živimo vječno. Iz ovoga vidimo da Euharistija nije dosadna, nije površna nego izljev Božje ljubavi prema čovjeku.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja