Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 07:45 Vlč. Dominik Vukalović: Pozvani smo biti pomoć drugima u otkrivanju Krista!

/ sd

ČITANJA:

Iz 60, 1-6

Ps 72, 1-2.7-8.10-13

Ef 3, 2-3a.5-6

Mt 2, 1-12

Tekst evanđelja:

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme, zemljo Judina!

Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim

jer iz tebe će izaći vladalac

koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Božju tumači vlč. Dominik Vukalović:

Draga braćo i sestre, dragi slušatelji. Od blagdana Božića pratimo kako se oko Isusa skupljaju i pohode ga ljudi raznih profila. Najprije to su pastiri, anđeli, mještani Betlehema, rekli bismo evo i znanstvenika, astronoma koji su u svoje vrijeme sigurno bili naučeniji ljudi. To je samo razlog da Isus nije obično dijete, beba, nego on je kralj kojemu pripadaju darovi koji su mu poklonjeni, zlato, smirna i tamjan.

Kraljevi ili mudraci, nisu bili Židovi, nisu vjerovali u Boga Izraelova, ali su se odvažili na put za zvijezdom koja ih je dovela do Betlehema. Od uvijek se u Crkvi smatralo da su kraljevi preteče brojnih naroda koji će prihvatiti Krista kao svoga kralja. Tako svi mi koji nismo Židovi možemo se prepoznati u ovim kraljevima. I danas ima mnogo onih na cijeloj kugli zemaljskoj koji ne vjeruju u Boga. Mnogi danas imaju svoje životne filozofije i svoje zvijezde na nebu. No, ne možemo reći da je zvijezda na nebu mudracima bila znak objave Boga. Za mudrace zvijezda je bila još jedan znak koji su im nudili njihovi poganski bogovi. Mogli bismo čak reći da su na put krenuli zbog praznovjerja. Pa ipak ih je taj put na kraju doveo do pravoga Kralja Krista Gospodina.

U našem vremenu brojni ljudi koji traže neki svoj put i vjeruju da su ga našli u različitim religijama, životnim filozofijama, idolima i praznovjerjima. Možda su taj put našli i u ateizmu ili pak poput agnostika priznavaju tek da traže i ne nalaze. Svi takvi tražitelji takvih putova mogu se poistovjeti sa zvijezdom iz evanđelja. Ta zvijezda ne mora biti jasna slika Boga ili njegova objava, ali najčešće može biti putokaz koji će čovjeka dovesti do Krista. U svemu tome mi kršćani smo pozvani biti pomoć drugima u otkrivanju Krista, ali ako već nismo u stanju pomoći nemojmo podizati zapreke.

Mudrace je zvijezda dovela do Krista i njegove majke. Ondje su ugledali lice Božje. Dopustimo da svi koji traže svoj put, jednom kad ih taj put, kakav god on bio, dovede do nas, u nama prepoznaju lice Božje. Bez osude, bez nasilna preodgajanja, bez nametanja vrednota. Dopustimo im da najprije otkriju ljepotu kršćanskog obzorja, radost života u Kristovoj prisutnosti, slast ponuđene gozbe. Pokušajmo biti ne odbojni fanatici, nego privlačni Kristovi učenici. Da bismo mogli u tome uspjeti trebamo se sami predati i krenuti za zvijezdom koju pred nas stavlja Gospodin.

I na kraju evanđelja čuli smo kako su se mudraci, upućeni u snu, vratili drugim putem. To nam želi reći da onaj koji se istinski susretne s Gospodinom ne može više hodati starim putem. U njemu se događaju promjene, ali promjene na bolje. Zato je važno slijediti tu pravu zvijezdu i predati se njoj da nam obasjava put u život i u raj. Amen.

Vlč. Dominik Vukalović, župnik župe svetog Leopolda Bogdana Mandića u Koprivnici.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja