Budi dio naše mreže

Isusova preobrazba pred učenicima

Poput učenika pozvani smo i poslani u Crkvi od Proslavljenog Gospodina Isusa govoriti o njemu, svjedočiti za njegov identitet pred ljudima i nasljedovati ga. Riječ Božju tumači vlč. Danijel Crnić.

/ sd

ČITANJA:

Heb 11,1-7;

Ps 145,2-5.10-11;

Mk 9,2-13

Tekst evanđelja:

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: „Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu“ Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: „Ovo je Sin moj Ljubljeni! Slušajte ga!! I odjednom, obazrevši se uokolo nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama. I dok su silazili s gore, naloži im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane.

Šest dana nakon Cezareje Filipove gdje je Petar uočio jedan vid Isusova mesijanstva, želeći da izabranim učenicima bude objavljen Isusov istinski identitet, Isus uzima sa sobom trojicu učenika i vodi ih na brdo, u osamu gdje ga Otac nebeski pridružuje sebi tako da su učenici to mogli uočiti i iskusiti. Isusu se pridružuju Mojsije i Ilija, dva starozavjetna nosiva lika koji su svjedočili za Isusa kao Božji poslanici, pripremajući mu dolazak. Doživjevši Isusa u društvu tako značajnih osoba za židovsku vjeru, učenici reagiraju preko Petra, koji vidi njihovu nazočnost i predlaže izgradnju zemaljskih boravišta, s nakanom da ih zadrži na zemlji u proslavljenome stanju, čime bi se izbjegla Isusova smrt, a koju je Isus učenicima prethodno i nagovijestio, kao i nužnost iste sudbine za sve koji ga žele nasljedovati. Ovaj Petrov prijedlog zapravo je rezultat straha trojice učenika pred neobičnim iskustvom. Petar kao da bi htio okončati povijest spasenja prije njezina završetka, ne prihvaćajući Božji plan o njezinom završetku.

Na Petrov prijedlog reagira Nebeski Otac, objavljujući trojici nazočnih učenika istinski Isusov identitet. Isus je Ljubljeni Sin Božji, u posebnom je i prisnom odnosu s Nebeskim Ocem, dok su Mojsije i Ilija sluge Božje. U proslavljenom stanju, jer Isus, Sin koji pati i koji je poslušan Ocu do kraja, identitetom nadilazi Iliju i Mojsija, kako nam donosi evanđelist Marko.

Temelj za različit stupanj njihove proslavljenosti jest način na koji je ono postignuto. Nije istina da muka i proslava ne idu zajedno, kako to misle učenici, nego upravo poradi podnesene muke i smrti Isus postiže najveću moguću razinu proslavljenosti. Stoga je pogrešno udaljavati Isusa od njegova puta, kako to čini Petar. Štoviše, potrebno je Isusa bezuvjetno slušati, te ga prihvatiti kao jedinoga pravoga posrednika Božje volje. Nakon što, sukladno Markovu izvještaju, Nebeski Otac korigira njihov stav, učenici, prihvaćajući Isusov stav, mogu zapaziti da je jedini način na koji mogu živjeti zajedništvo s Isusom prije muke, smrti i uskrsnuća zapravo zajedništvo sa Isusom iz Nazareta. Doživjevši ovo značajno iskustvo za njihovu buduću ulogu svjedoka očevidaca Isusova života, djela i identiteta, za vrijeme silaska s gore i povratka u svakodnevicu, Isus nalaže učenicima šutnju o doživljenome iskustvu, šutnja prestaje Isusovom smrću i uskrsnućem. Ovim nalogom Isus upozorava učenika da još do kraja nisu sposobni shvatiti njegov identitet. Tek kad dožive Isusa u potpunoj ljudskoj slabosti i kao patnika, moći će razumjeti njegovu osobnost, koja u sebi sjedinjuje i patnju i slavu, odnosno koja očituje patnju kao put do konačne proslave u Bogu.

Dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija, poput učenika pozvani smo i poslani u Crkvi od Proslavljenog Gospodina Isusa govoriti o Isusu, svjedočiti za njegov identitet pred ljudima, nasljedovati ga, sve do davanja vlastitog života za to svjedočanstvo, u punoj svijesti da nakon smrti slijedi uskrsnuće našeg tijela i proslavu u Njegovome i našem nebeskome kraljevstvu.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja