Budi dio naše mreže

Svete žene, majke i redovnice budućnost su Crkve i naroda

Žene i majke imaju nezamjenjivu ulogu u naviještanju vjere. Sveti Luka u evanđelju spominje mnoge žene koje su Isusa pomagale svojim sredstvima. Riječ Božju tumači vlč. Ivan Grbešić.

/ sd

ČITANJA:

od dana: 1Tim 6,2c-12;

Ps 49,6-10.17-20;

Lk 8,1-3

 

Tekst Evanđelja:

U ono vrijeme: Isus zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola; zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara.

 

Sveti Luka stavlja pred nas kadar u kome ističe žene u službi Evanđelja. One su odigrale važnu i dragocjenu ulogu u širenju Evanđelja. To svjedočanstvo ne može biti zaboravljeno što je i sam Isus rekao o ženi koja mu je pomazala tijelo netom prije Njegove muke: „Zaista, kažem Vam, gdje se god bude propovjedalo Evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini – njoj na spomen“ (Mt 26,13). Premda je Isus za učenike pozvao dvanaestorucu muškaraca da ga slijede i da propovijedaju Evanđelje, broju učenika bile su pridružene i mnoge žene. Naravno da nam prva misao smjera na Isusovu i našu majku Mariju, koju je Gospodin izabrao i predodredio da mu bude Majka i učenica. Sveti Luka nam danas spominje mnoge žene koje su Isusa pomagale svojim sredstvima. Svakako da se u tom krugu ističe Marija Magdalena koja je Isusa pratila sve do Križa, a potom bila prvi svjedok i navjestitelj Uskrsnuća.

Od Isusovih pa do naših vremena, žene i majke imaju nezamjenjivu ulogu u navještanju vjere. Kako se primjerice ne sjetiti srednjovjekovne Katarine Sijenske na čiju se intervenciju papa iz Avignona vraća u Rim, a ona svakodnevno od Panteona pješači u Vatikan kako bi molila za jedinstvo i mir u Crkvi te na tom putu umire od iscrpljenosti. Sveti papa Pavao VI. rekao je da je bila žena koja je silno ljubila Crkvu u tom trenutku kušnje. Kako u naše dane ne spomenuti svetu redovnicu, Majku Tereziju iz Kalkute. Svete žene, majke i redovnice budućnost su Crkve i naroda. Sveti Ivan Pavao II. rado je govorio o ženskom geniju i Bogu zahvaljivao za tolike plodove ženske svetosti u povijesti Crkve. Naš blaženi Alojzije Stepinac ovako bodri katoličke djevojke: „Domovina računa samo s čistim naraštajem. Grozne su bez sumnje posljedice rata. Ali sve materijalne ruševine što ih rat prouzrokuje nisu tako teške i strašne kao moralne ruševine što ih prouzrokuje grijeh u dušama omladine, napose ženske. S moralnim padom padaju u prah svi ideali, a gdje nema njih, nastupa smrt. Čista omladina sposobna je za žrtve, a samo na žrtvama se gradi bolja budućnost domovine. O čistom naraštaju pjeva Crkva: »O kako je lijep čisti naraštaj! Besmrtan je spomen njegov, jer je znan i kod Boga i kod ljudi!« Jedna čista duša, veli sveti Ivan, arški župnik, to je kao uzglavlje od ruža, na kojem počiva Duh Sveti“.

vlč. Ivan Grbešić

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja