Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Norbert Ivan Koprivec: Razmišljamo li o ljepoti križa?

/ sd

ČITANJA:

vl.: Br 21, 4b-9 (ili: Fil 2, 6-11);

Ps 78, 1-2.34-38;

Iv 3, 13-17

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.«

Riječ Božju tumači vlč. Norbert Ivan Koprivec:

Dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija!

„Spasi nas, Spasitelju svijeta, koji si nas svojim križem i uskrsnućem oslobodio.“

Današnji blagdan nas poziva na razmišljanje o ljepoti križa. Možda nam se čini neprimjerenim razmišljati o tom oruđu mučenja i smrti kao o nečem što je privlačno. Kakva li paradoksa da ljudsko mučilo postane sredstvom spasenja. Teško nam je prihvatiti križ. Pa ipak trebamo razmišljati o križu. U čemu je ljepota križa? U poniznosti koju predstavlja. U praštanju i u ljubavi. U pobjedi grijeha i smrti.

Danas slavimo otajstvo Božje ljubavi. Bog je za nas dao sve da bi nas otkupio. Dao je svoga Sina Jedinorođenca. Križ je znak te neizmjerne Božje ljubavi. Na križu je Isus pokazao najveću ljubav. „Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.“(Iv 15,13) Za spasenje ljudskog roda Bog je izabrao put ljubavi. Ondje je njegova ljubav progovorila jezikom predanja samog sebe. Krist je uzdignut na križ da bi se po njegovoj poniznosti uzvisio Bog i da bi se proslavio u svojoj ljubavi. On slavu i kraljevanje pokazuje ljubavlju.

Isus je rekao. „ A ja kad budem uzdignut sa zemlje sve ću privući k sebi.“( Iv 12,32) To je njegovo uzdignuće na križ koje slavimo današnjim blagdanom. Zato i mi danas uzdignimo svoja srca sa zahvalnošću za sve što je Bog za nas učinio. Kada je Isus prije dvije tisuća godina na križu dao svoj život, donio je novi život svima koji u njega vjeruju. Njegova pobjeda nad grijehom i smrću je dovršena. Otvorio nam je nebo i izlio milost i milosrđe. Isusova pobjeda je i naša pobjeda. Budimo mu zahvalni za žrtvu koju je prikazao za naše spasenje. Pogledajmo na križ i prihvatimo život koji nam on nudi. Predajmo svoje srce Isusu koji nas tako duboko ljubi. „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ (Iv 3,16). To je naš Bog. Dobar i milosrdan. Ne osuđuje nas nego nam oprašta grijehe jer nas ljubi kako je to zapisao sv. Pavao u poslanici Rimljanima (5,8): „A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.“ I zato se uvijek Isusovu Križu klanjamo i zahvaljujemo što nas je izbavio od grijeha i smrti.

Svakodnevno se odigravaju drame s križnoga puta. Toliko je osuda, padova, radosnih i žalosnih susreta, ljudske nemoći, suza, zadavanja udaraca i pokapanja svega dobroga. To su naši svagdašnji križevi. Da bismo ih mogli nositi, potrebno je ući u Isusovu školu. Križ je i znak trpljenja. Moramo danomice uzeti svoj križ i ići za Isusom. Pozvani smo pomoći jedni drugima nositi križ. Križ može postati sredstvo posvećenja kada ga iz ljubavi prikazujmo za sebe i druge kao što ga je Isus prikazao za naše spasenje. Ugledajmo se u našeg Gospodina. On nas s križa uči ljubiti i opraštati. Molimo našeg Gospodina, koračajući za njim i s njim, da nam pomogne činiti dobro. AMEN!

Vlč. Norbert Ivan Koprivec, župnik župe Navještenja BDM, Velika Gorica

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja