Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:45 Vlč. Damir Ocvirk: Svijet lišen svetoga svijet je bez radosti!

/ sd

ČITANJA:

2Kr 19, 9b-11.14-21.31-35a.36;

Ps 48, 2-4.10-11;

Mt 7, 6.12-14

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.

Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.

Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!«

Riječ Božju tumači vlč. Damir Ocvirk:

„Ne dajte svetinje psima!”

Na pitanje o gubitku svetoga u današnjem svijetu, kardinal Robert Sarah odgovara kako je sveto sve što je povezano s Bogom. A sve što je s njime povezano poziva na ljubav i sjedinjenje. Do te ljubavi – ističe kardinal – dolazi se u strahu i klanjanju. Sveto u svijetu predstavlja ulazna vrata k radosti. I zbog toga – svijet lišen svetoga – svijet je bez radosti (usp. R. Sarah. N. Diat; Zamalo će večer i dan je na izmaku, KS, 2019. str. 152-155).

Sveti Bog želi nam priopćiti svoju ljubav darujući nam svoga Sina koji nas poziva da i mi budemo sveti. Nadahnut ovim pozivom i sveti Petar veli: Kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju (1Pt 1,15). Sveto – odnosno Sveti – poziva nas da živimo sveto i da njegovu svetost očitujemo u svijetu. To očitovanje svetoga, Crkvi je dano po svetim sakramentima – po bogoslužju Crkve. Ljepota bogoslužnoga prostora, sklad umjetnosti nadahnute Božjim duhom, koja se očituje u ljepoti glazbe ili slike, upućuju nas na Božju svetost. Ispravnost i dubina tumačenja Božje riječi pozivaju nas na život u svetosti.

Svetost je činiti bližnjemu dobro. Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima, upućuje nam Isus u evanđeoskom odlomku. Svetost je sveta dužnost svakoga od nas koji je po krštenju pozvan biti svet. Prvi kršćanski poziv je poziv na svetost. On se očituje u našem suobličenju svetome Bogu po udioništvu u Kristovu poslanju. Krštenje su vrata i put koji vodi u život. Dakako, da to nisu široka vrata i prostran put, te je malo onih koji nalaze put koji vodi u Život.

Time nam Gospodin ne postavlja nemoguća očekivanja. Od svih kršćana očekuje se život u potpunom skladu s kršćanskim krepostima, čak i u ozračju koje izgleda da kršćanina sve više udaljuje od Boga. Osim toga, uzoran kršćanski život učinit će da Kristov nauk postane privlačan i ostalima, bivajući tako sredstvom ponovne evangelizacije svijeta.

Prisutnost svetoga u svijetu pomaže nam ispravljati naše korake i usmjeravati ih na pravi put. Prisutnost svetoga pomaže nam u stavu poniznog klanjanja kako bismo ušli na uska vrata. A tko prođe kroz ta vrata taj će se spasiti i pašu nalaziti (usp. Iv 10,9). Stoga nam je važna prisutnost Božje svetosti u današnjem svijetu. Važna nam je i svijest čuvanja i očitovanja svetoga. Poštivanja onog mjesta i vremena u kome se osobito očituje njegova svetost. To su sveti čini Crkve.

Isus kaže: Ne daj svetinje psima!. Ne dajte svetu nedjelju profitu, ne dajte prednost restoranima spram sakramentima, ne dajte prednost dokolici spram molitve, ne dajte prednost komociji spram istinskog sudjelovanja u bogoslužnoj zajednici Crkve. Sve su to možda teži putevi, ali samo tijesan put vodi u život. Bog će udijeliti potrebne milosti koje će nas održati vjernima i u teškim okolnostima.

Vlč. Damir Ocvirk, župnik župe sv. Josipa sa zagrebačke Trešnjevke

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja