Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:45 Vlč. Damir Ocvirk: Božja volja za nas je naše posvećenje

/ sd

ČITANJA:

2Kr 24, 8-17;

Ps 79, 1-5.8-9;

Mt 7, 21-29

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću mu kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’

Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni.

Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«

Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Ta učio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.

Riječ Božju tumači vlč. Damir Ocvirk:

„Kuća sagrađena na stijeni”

Kako nam je samo Isus jasno naznačio da bez njega ne možemo učiniti ništa (usp. Iv 15,5). Toliko smo ovisni o njemu. Naša misao, molitva i djelo ovise o njegovu Duhu. Stoga Isus govori kako je važno graditi život na sigurnim uporištima. A što ima sigurnije od njega koji je Alfa i Omega, Prvi i Posljednji – Početak i Svršetak (Otk 22,13). On koji je Put, Istina i Život (Iv 14.6).

U današnjem evanđeoskom odlomku dolazi do izražaja napetost između onih koji samo mole izgovarajući riječi i onih koji slušaju i vrše Božju riječ. Isus jasno naznačuje: Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: „Gospodine, Gospodine!“, nego onaj koji sluša volju Oca mojega koji je na nebesima. Jasno nam je kako je molitva bez odnosa s Bogom samo puki umišljaj. Molitva treba biti razgovor. Povlašteni trenutak u kome mi govorimo Bogu, ali i trenutak u kome Bog progovara našem srcu. On nam progovara po svojoj riječi zapisanoj u Svetome pismu, ali i po nadahnućima u našoj savjesti, kada nas upućuje htjeti i činiti dobro. Slušajući riječi zapisane u Svetom pismu, lakše razabiremo što je Božja volja za nas. A ona je, kako kaže sveti Pavao – naše posvećenje ( usp. 1Sol 4,3).

Molitva bez slušanja Boga lako nas može odvesti na krivi put. Isusu opominje takve neposlušne vjernike, koji su samouvjereni da mogu činiti dobro bez njega, pouzdajući se samo u svoje riječi. Takvima Isus govori: Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici! U molitvi treba dozvoliti Isusu da nas upozna. Govoriti mu iskreno, skrušeno, vjerujući da ćemo biti uslišani u trenutku i na način kako je on odredio. Iskrena molitva pomaže i nama da upoznamo sebe. Da po molitvi dođemo k sebi. Kada dođemo k sebi, kada se ogolimo pred Isusom, tada on sa svom istinom i životom ulazi u naš život i postaje naš put.

Isus koji je Istina plijeni svojim naukom. Stoga je i evanđelist zapisao kako je mnoštvo ostalo zaneseno njegovim naukom. A to je stoga što ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. I pismoznanci, teolozi, veliki molitelji mogu živjeti u zabludi ako svoj život ne grade na čvrstoj stijeni – na Kristu Gospodinu. Onaj tko je nazidan na Krista ostaje siguran kada dođu kušnje i životne nevolje. Biti nazidan na čvrstoj stijeni Kristove riječi znači biti siguran i od krivih nauka i smicalica koje nas mogu odvući od Krista. Apostol Pavao, koristeći ovu sliku stijene, upozorava vjerne Kološane: Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem. Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista. (Kol 2,7.8)

Držimo se Isusa i svoj život gradimo na njemu. Živimo u suglasju našega unutarnjeg života i naših djela. Neka iz naših molitava proizlaze djela kojima ćemo slaviti Gospodina. Neka naša vjera bude ljubavlju djelotvorna (usp. Gal 5,6).

Vlč. Damir Ocvirk, župnik župe sv. Josipa sa zagrebačke Trešnjevke

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja