Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Petar Galeković: Ako ne ljubimo sebe nismo sposobni ljubiti bližnje

/ sd

ČITANJA:

Pnz 30,15-20;

Ps 1,1-4.6;

Lk 9,22-25

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?«

Riječ Božju tumači vlč. Petar Galeković:

„Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti“ kaže Isus u današnjem evanđelju. Drugim riječima, tko god pokušava spasiti svoj život bez Isusa taj će ga sigurno izgubiti, jer nitko ne može sam sebe spasiti svojim silama, i također tko izgubi svoj život zbog Isusa taj ga spašava jer je Isus Život, Put i Istina. Stoga tko god izgubi svoj život zbog Života (sa velikim „Ž“) taj ga spašava zato jer je tad naš život pronađen. I još nam Isus kaže „što nam koristi ako sav svijet zadobijemo, a sebe same izgubimo“.

Koliko je važno i bitno sebe ljubiti i poštovati, ljubiti svoju dušu i svoje tijelo, a posebno ljubiti dijete u sebi. Ako smo mi dobro sa sobom, bit ćemo dobro i sa stvarnošću oko sebe, ako sebe pak ne ljubimo tada nismo sposobni ljubiti bližnje, a ljubav prema Bogu tada je obična laž.

Svaki koji čezne za ljubavlju prema Isusu treba početi od ljubavi prema sebi kao slici i prilici Presvetoga Trojstva. Svaki koji čezne za nebom treba prvo početi od zemlje. Ako Isus nas toliko ljubi odakle nam pravo da mi sebe mrzimo, i ako Bog zemlju toliko voli da se na njoj utjelovio odakle nam pravo da je preziremo. Amen.

Vlč. Petar Galeković, župni vikar u župama Sv. Martina Biskupa u Dugom Selu i Isusova Uskrsnuća u Sesvetskom Kraljevcu

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja