Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Majk Rušec: Kako se pripremiti za Onoga čijem se dolasku među nas radujemo!

/ sd

ČITANJA:

Iz 40, 1-5.9-11;

Ps 85, 9ab-14;

2Pt 3, 8-14;

Mk 1, 1-8

Tekst evanđelja:

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku:

Evo šaljem glasnika svoga

pred licem tvojim

da ti pripravi put.

Glas viče u pustinji:

Pripravite put Gospodinu,

poravnite mu staze!

Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.

I propovijedao je:

»Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Riječ Božju tumači vlč. Majk Rušec:

Kršćani neka vam je blagoslovljen Dan Gospodnji!

Crkva druge nedjelje adventa stavlja pred nas čitanja u kojima susrećemo najvažniji glas koji nam progovara u našim životima, a to je glas Božji koji nas želi poučiti o onom najvažnijem u životu – kako se pripremiti za Onoga čijem se dolasku među nas radujemo!

Glas  proroka  Izaije govori: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu“. To je jednostavna, a tako važna slika za svakoga od nas. Glas nas zove iz pustinje. Pustinja je mjesto sabranja, mjesto molitve, tišine, mjesto u kojem se čovjek intenzivnije susreće sa zmijama i škorpionima svojega grijeha i slabosti, mjesto u kojem čovjek može upoznati i žegu i suhoću duhovnog života, ali pustinja je također i mjesto u  kojem također ima i mnoštvo oaza – oaza  Božje blizine i milosti,  podrške i  duhovnih poticaja…! Mjesto gdje čovjek Boga traži ali i pronalazi. Da bismo pronašli oazu Božje prisutnosti, nužno je za to stvoriti uvjete, jer Bog se ne nameće, ne buči, naprotiv, oduvijek je tako, a danas još i više – drugi glasovi i buka svijeta mnogo su jači, blještaviji, oku primamljiviji, agresivniji… jer su „sinovi ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima, od sinova svjetlosti“, kako čitamo u Svetom Pismu.

Glas Božji, naprotiv, jest onaj iz pustinje, iz mira, iz tišine. Sam Izaija prorok najaviti će Isusa kao „kneza Mironosnog“, koji  „Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima“.

Taj nam proročki glas danas govori: Pripravite put Gospodinu u pustinji. Svaka dolina neka se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Za onoga koji želi čuti i prihvatiti – ove su riječi snažan poticaj na obraćenje! Potrebno je konkretnim nastojanjima pripraviti put Gospodinu u našim životima. U njemu su brojne udoline, u ovoj slici možemo prepoznati naše nedostatke, manjkavosti, propuste, sve one situacije u kojima naši bližnji u našoj blizini nisu našli uporište za svoje potrebe i probleme. Nužno je sada te praznine ispuniti svojom ljubavlju, svojim radom, svojim dobrim konkretnim naporima, prema svojim bližnjima koji su nam najbrži put u raj, zatim prema Bogu, koji nam je jedini put u raj, i prema sebi samima – koji se moramo potruditi da u raj dođemo, jer umjesto nas to nitko drugi ne može.  Ima u našem srcu i brežuljaka. To su naše mane, naše zle sklonosti, naša oholost, srdžba, naši grijesi protiv Boga, protiv braće i sestara, protiv sebe samih… Treba ih, uz pomoć Božje milosti, ukloniti. Tako ćemo pripraviti put Gospodinu, da njegov dolazak za nas ne bude uzaludan, da mu naše srce bude toplije i ugodnije svratište od betlehemske štalice! Utjelovljena Riječ Očeva je snaga i radost koja me mijenja, a koja je već u nama. Pitanje je samo, koliko se djelovanju te radosti otvaram kroz traženje pustinje u kojoj će mi Bog progovoriti.

Ako to još nismo učinili, druga nedjelja adventa koja je sredina ovog svetog i milosnog vremena, prava je prilika da si osiguramo „pustinju“ u ovom neobičnom vremenu. Udaljimo od sebe buku mobitela i aplikacija, a otvorimo se živoj Riječi koja nam se u obilju nudi sa svom radošću i ljepotom vječnosti koju sa sobom i u sebi nosi.

Sestre i braćo, primijetimo još jedan detalj! Odlomak Evanđelja druge adventske nedjelje počinje riječju „početak“. Početak je uvijek nešto novo, početak je uvijek nešto životno, aktivno, obećavajuće! Neka nam dragi prijatelji i ova nedjelja bude poticaj da počnemo još snažnije ljubiti Onoga, koji je sam Početak i Svršetak, Alfa i Omega… Neka nam dodatni poticaj budu zimske kvatre koje su pred nama, u kojima  posebno želimo svojom ljubavlju prema Bogu i bližnjima  uzvratiti Gospodinu za sva  njegova dobročinstva. Neka nam u našim svetim nastojanjima pomogne i zagovor svetog Nikole biskupa, koji želim svima nama u iščekivanju rođenja djeteta Isusa!

Neka vam je radosna ova sveta adventska nedjelja!

Vlč. Majk Rušec, župni vikar u župi sv. Ivana ap. i ev. Utrina, Zagreb

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja