Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Kristijan Stojko: Darom Kristove ljubavi Crkva nas hrani u euharistiji

/ sd

ČITANJA:

Dj 22,30; 23,6-11;

Ps 16,1-2a.5.7-11;

Iv 17,20-26

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno — ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima — i ja u njima.«

Riječ Božju tumači vlč. Kristijan Stojko:

U nastavku današnjeg Ivanova evanđelja slušamo treći dio iz Isusove svećeničke molitve. „I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo i mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.“

Pogledajmo kako nas je Isus ljubio? Kakva je njegova ljubav? Kako Isus ljubi učenike i nas? Njegova ljubav nije apstraktna nego vrlo konkretna.

Prvo Isus primjećuje potrebe ljudi. Kad su gladni nahranio ih je, kad su žalosni utješio ih je, kad su bolesni izliječio ih je, kad su u strahu ohrabrio ih je. Prva razina Isusove ljubavi je uočiti potrebe bližnjega.

Druga razina Isusove ljubavi prema učenicima bili su zadaci. Isus im je davao zadatke koje su trebali napravit. Slao ih je da idu i počinju propovijedati i liječiti, daje im vlast da i oni čine ono što je on sam činio, zadužio ih je da nahrane mnoštvo ljudi, poslao ih je da pripreme posljednju večeru. Zadaci su im pomogli da mogu napredovati, a Isus se tome posebno radovao. Time su se razvijali njihovi talenti. Isusova ljubav prema učenicima bila je dopustiti da uz njega oni mogu rasti i napredovati. To je ljubav kojem drugome dopuštam da se razvija, a ne da ga kočim, da sam ljubomoran na njega. Isus se raduje napretku razvoja svojih učenika.

Treća razina Isusove ljubavi je dar praštanja. Isus je oko sebe okupio nesavršene učenike, one koje je trebalo poučit i naučiti opraštati. Veličina njegove ljubavi bila je da im je on opraštao njihova zatajenja. Ne postoji ni jedan zajednica u kojoj nema prepirke, krize, svađe, ljubomore, različitih mišljenja, gdje god sam do sada bio kao svećenik uvijek sam nailazio na slične poteškoće. No idealna zajednica je ona u kojoj možemo jedni drugima reći: „Oprosti“, „Žao mi je“, „Pogriješio sam“, „Želim te čuti, želim s tobom razgovarati“. Jedino po daru opraštanja zajednica može rasti i razvijati se. Isus upravo Petra uzima za predstavnika svih apostola, a znademo da je on zatajio Isusa, odrekao ga se. Zašto ga je Isus uzeo da bude predstavnik? Zato što je Petar primio dar opraštanja, da mu je oprošteno zatajenje. Zato je Petar prvi među jednakima, jer on ima iskustvo da mu je Isus oprostio. Crkva ima poslanje čini upravo to, dijeliti Božje milosrđe, opraštati grijehe.

Četvrta razina Isusove ljubavi je njegovo potpuno predanje do smrti na Križu. Isus se potpuno daruje nama i time nam pokazuje koliko nas ljubi. Tim darom ljubavi Crkva nas svakodnevno hrani u euharistiji. Ukoliko možete pođite danas na misu ili euharistijsko klanjanje.

Vlč. Kristijan Stojko, župnik župe Presvetog Trojstva u Ludbregu i svetištu Predragocjene Krvi Kristove.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja