Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Damir Slamek: Isusova riječ ozdravlja, podiže i ohrabruje

/ sd

ČITANJA:

od dana: 1Tim 2,1-8;

Ps 28,2.6b-9;

Lk 7,1-10

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«

Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to!’ – i učini.«

Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.

Riječ Božju tumači vlč. Damir Slamek:

Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovaj tjedan ćemo biti zajedno u razmatranju dnevnog evanđelja. Prekrasno je današnje evanđelje nama tako poznato o satniku koji je molio Isusa da mu ozdravi slugu. Taj sluga je bio ozbiljno bolestan i bilo je pitanja vremena kad će umrijeti zato je bilo važno što prije reagirati i doći, a Isus je polako išao prema njegovom mjestu jer je putem propovijedao. Satnik je vjerovao da Isus može i na daljinu ozdraviti njegovog slugu da ne mora dolaziti u njegovu kuću. Zato izgovara prekrasnu rečenicu koju i mi izgovaramo u svakoj svetoj misi „Nisam dostojan da uđeš pod krov moj – nego samo reci riječ…“. Isusova sveta riječ ozdravlja, Njegova sveta riječ podiže i ohrabruje, a tek njegova prisutnost kad dolazi, kad govori i čini. U razgovoru s Isusom satnik je osjetio njegovu Božansku moć i silu, a Isus je prepoznao i pohvalio u satniku vjeru kojom ga je satnik molio za svoga slugu.

Pred mnoštvom koje ga je slijedilo Isus pohvaljuje satnikovu vjeru i kaže: „Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.“ Izrael, izabrani Božji narod bi trebao prednjačiti u vjeri svojom čvrstom i postojanom vjerom i tako privući okolne narode pravom Bogu, no ovdje se događa suprotno okolni narodi i pojedinci imaju veću vjeru od Izraela. To se, na žalost može dogoditi i nama Hrvatima katolicima da drugi narodi imaju više vjere iako je manje katolika u tim narodima. Tako sam se jako iznenadio kad sam čitao koliko iskrenih i postojanih katolika ima u Japanu.

U novoj knjizi knjižare „Verbum“ „Čovjek koji je tješio Nagasaki“ Dr. Nagai svjedoči o čvrstoj vjeri japanskih kršćana koji su kroz mnoge nevolje preživjeli atomsku bombu. Piše o svojoj ženi i njezinim roditeljima koji su bili istinski vjernici i svake nedjelje išli u katedralu u Nagasaki. Primili su i njega pod svoj krov kao mladog studenta koji je tražio stan, a koji nije vjerovao u Boga nego kako sam kaže u znanost i medicinu, ali potaknut njihovim primjerom čvrste vjere postao je kršćanin koji je uvijek uz sebe imao Novi Zavjet. Vjera i sveta misa im je bila snaga u tim mračnim i teškim trenucima rata, te im je katedrala bila drugi dom sve dok na nju nije pala atomska bomba.

Dr. Nagai piše: „Nevjernik koji nije član Crkve, a uvredljivo govori o svetoj misi nalik je jednom starcu koji je živio u planini, kojeg sam poznavao. Nikada nije pogledao ni jedan film, no svejedno je gunđao na modernu mladost koja troši toliki novac na odlaske u kino. Svetu misu kao i toliko toga u životu, nije toliko moguće objasniti riječima, koliko je možemo doživjeti duhom. Nju doživljavamo u duhu, više nego što je razumijemo razumom“.

Evo primjera jednog iskrenog vjernika koji živi od svoje vjere kao i satnik iz današnjeg evanđelja. Ne samo da je vjera dr. Nagaja bila prava nego je i druge hrabrio i poticao na vjeru i pomoću vjere objasnio ono što je teško objašnjivo, a to je zašto je atomska bomba pala 9. kolovoza baš na katedralu u gradu Nagasaki. O tome ću progovoriti sutra, a sada vam toplo preporučujem knjigu o dr. Nagaju – „On je taj čovjek koji je tješio Nagasaki“ svojom vjerom i svojim spisima.

Vlč. Damir Slamek, župnik u župi sv. Josipa u Novom Virju.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja