Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 S. Ljiljana Radošević: Slušanje i vršenje Božje riječi - nužna pomoć pred utjecajem sila zla

/ sd

ČITANJA:

Gal 3, 7-14;

Ps 111, 1-6;

Lk 11, 15-26

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«

»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«

»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Riječ Božju tumači s. Ljiljana Radošević:

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog Katoličkog radija!

I dalje pratimo Lukine zajednice koje žive u neprijateljskom okruženju, ali ih jača Isusova moć nad zlom. To ih potiče da ustraju u prianjanju uz njega i njegov put. Božja pobjeda nad zlom u Isusu ne potiskuje potrebu da učenici odgovore na Isusovo propovjedanje Božje riječi. Slušati i obdržavati riječ Božju, to je pomoć nužna za učenike da bi izbjegli povratak pod utjecaj demonskih sila.

Odlomak započinje rečenicom. “U ono vrijeme, pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: ‘Po Belzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!’”. Možemo primjetiti da se ovdje ne raspravlja o činjenici što je Isus izgonio đavla, nego se postavlja pitanje izvora Isusove snage nad Zlim, te snage onih koji ga slijede.

Evanđelist Marko u završetku svog evanđelja donosi zgodu nakon Isusova uskrsnuća gdje Uskrsli daje nalog učenicima: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju… A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro” (Mk 16,15-18).

Isus kao jači pobijeđuje sile zla, a njegovi protivnici, farizeji i zakonoznanci govore da po “Belzebulu poglavici đavolskom to čini.”

Riječ Belzebul vjerojatno znači “Gospodar neba”. Međutim, Isus samo nastavlja ono što je učinio Bog da svoj narod spasi iz ropstva. U Isusovom služenju i poslanju očituje se Božja vladavina, koju će Isus prenijeti na svoje učenike. Tako se Božja vladavina nastavlja u njegovoj zajednici – Crkvi. I kad danas susrećemo slične pojave, ne zaboravimo da je slušanje i obdržavanje Božje riječi u našem životu nužna pomoć da bi izbjegli utjecaj sila zla.

s. Ljiljana Radošević. Foto: Brankica Lukačević

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja