Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Fra Zlatko Ćorić: Zrno Božjeg kraljevstva u nama

/ hkr

DNEVNA ČITANJA:

Dj 9,1-20

Ps 117,1-2

Iv 6,52-59

 

Iz Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.« To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.

Draga braćo i sestre, današnje Evanđelje prikazuje nam Isusovo naučavanje u sinagogi u Kafarnaumu. Kao i cijelo vrijeme njegovog javnog djelovanja, tako su i sada uz njegove pristalice u sinagogi prisutne i one političke i vjerske vođe Izraelskog naroda koji pomno prate njegove pogreške i vrebaju da Ga osude. Oni vide u Isusu onoga koji umanjuje njihovu moć i ugled u narodu jer za njim ide silno mnoštvo koje je prije slijepo vjerovalo samo njima. Svaka Isusova izgovorena riječ može biti po njega kobna, ali On je taj koji naučava s autoritetom i božanskom vlašću te se ne boji mišljenja drugih ljudi. U današnjem kratkom odlomku Isus tako iznosi nešto vrlo nejasno i mogli bi reći sablasno za Židove koji nakon njegovog govora ostaju zbunjeni i u nevjerici. Isus tako govori o životu vječnom koji će zadobiti oni koji blaguju njegovo Tijelo i piju njegovu Krv. Zbunjenost je možemo reći i realan stav onih koji ga ne poznaju do kraja, te ne razumiju o kakvom Tijelu i Krvi govori. Isus na ovaj način naviješta i način na koji će umrijeti, ali će i nakon smrti biti živo prisutan među nama, te u onima koji Ga blaguju te imaju život u sebi. On je onaj koji nam je život dao, i tek ako On u nama prebiva tada u nama prebiva život, inače kako kaže Isus, „nemate života u sebi“, nego lutamo bez razuma ovom zemljom, ne znajući, niti razmišljajući o prolaznosti ovoga svijeta. Tek kada je Krist živo prisutan u nama, kada Ga blagujemo pod prilikama kruha i vina, tek tada možemo reći, da više ne živimo mi nego Krist živi u nama. Draga braćo i sestre, neka nam ove Isusove riječi budu poziv i poticaj da sve više uranjamo u Božje dubine i istinski već ovdje na zemlji živimo vječni život koji je pripravljen za nas na nebesima. Ovdje smo samo prolaznici i iščekujemo ono neprolazno i vječno. Ako se hranimo Tijelom i Krvlju uskrslog Janjeta, našeg Gospodina, u nama je već tada prisutno zrno kraljevstva nebeskog, u nama već tada klija vječni život koji je počeo našim začećem, te ako budemo slika Božja nikad neće ni prestati. Čovječe, ti si živ i živjet ćeš vječno ako u tebi po blagovanju Krista raste život vječni. Čovječe stvoren si i nikada nećeš umrijeti, ako u tebi živi Krist.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja