Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Čovjek u središtu!

/ sd

ČITANJA:

Kol 1,24 – 2,3;

Ps 62,6-7.9;

Lk 6,6-11

Tekst evanđelja:

Jedne subote uđe Isus u sinagogu i stane naučavati. Bio je ondje čovjek kome desnica bijaše usahla. Pismoznanci i farizeji vrebahu na nj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže. A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: »Ustani i stani na sredinu!« On usta i stade. A Isus im reče: »Pitam ja vas: Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti?« Sve ih ošinu pogledom pa reče čovjeku: »Ispruži ruku!« On učini tako – i ruka mu zdrava. A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati što da poduzmu protiv Isusa.

Riječ Božju tumači vlč. Kristijan Kuhar:

Ljubav i briga za čovjeka u središtu je Isusova djelovanja, cjelokupnoga nauka kršćanstva, i našega vjerničkoga, humanoga angažmana. Ključ razumijevanja Boga je Utjelovljenje Sina Božjega. Bog koji postaje čovjekom da bi čovjeka priveo Bogu i drugome čovjeku. I to je ono što Gospodin Isus pokazuje svojim djelovanjem. Liječenje čovjeka usahle ruke u subotu, dan koji je Bog sam uzeo za dan počinka, a židovski zakon precizirao do u detalje, otkriva koliko je čovjek bio protiv čovjeka i protiv Boga. Zanimljive su dvije slike u današnjem evanđelju: bolesnik koji stoji u sredini, okružen tužiteljima, i ispružena iscijeljena ruka.

Isus poziva čovjeka paralizirane ruke da stane na sredinu, među pismoznance i farizeje kojima nije bilo do čovjeka nego do osude i Boga i čovjeka. Poput osuđenika pred sudom Božjega Zakona stoji ovaj bolesnik u sredini. Ali, u sredini nije Zakon, nego čovjek! I to čovjek potreban milosti Božje, ne slova zakona. Bog je dao Zakon i Zapovijedi ne da budu prilika za odražavanje sile, nego da njegov narod može u djelo provesti ono bitno: ljubav prema Bogu i bližnjemu. Smije li ga Isus izliječiti u subotu? Smisao subote je radost – dan u kojemu se održava da je Bog sve dobro učinio (Post 1,31), dan kada je započelo prijateljstvo Boga i čovjeka, čovjeka i čovjeka, a koje je narušeno grijehom. Zato je čovjek u središtu subote! Ispružena ozdravljena ruka dokaz je Isusove božanske moći, ali još više njegove vlasti da pokaže pravi smisao Božje odredbe o suboti. Subota je simbol Božje neumorne brige za čovjeka, a ljudima znak da nikakva ljudska odredba, običaj ili princip ne smije biti zapreka za činiti dobro. Propuštanje učiniti dobro, loše je i zlo.

Ne smijemo dopustiti da činimo dobro samo „radnim danom“. Niti da ljubav prema bližnjima iskazujemo samo kad imamo vremena, ili kad imamo viška slobodnoga vremena. Pravo bogoštovlje očituje se u nasljedovanju Isusa Krista, ne u nasljedovanju licemjernih principa i običaja. Bog nam i tako neće suditi po broju molitava i sudjelovanja u bogoslužju, nego po ljubavi koju smo bili spremni iskazati kao naš čin duhovnoga bogoslužja. „Ta ljubav je veća od bilo kakvih propisa i njoj sve mora težiti“ (Sv. Vinko Paulski).

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja