Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Fra Matija Marijić: Vršeći Božju riječ stojimo na najčvršćem temelju

/ sd

ČITANJA:

Iz 26,1-6;

Ps 118,1.8-9.19-21.25-27a;

Mt 7,21.24-27

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«

Riječ Božju tumači fra Matija Marijić:

U današnjem Evanđelju Gospodin nam govori: “Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: Gospodine, Gospodine! Nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima.” Sveti Franjo šaljući braću propovijedati govorio je: “Braćo propovijedajte, ako treba i riječima.” Sveti Antun govori: “Puni smo riječi, a prazni djelima, stoga nas stiže prokletstvo smokve”. Sveti Jakov u svojoj poslanici govori kako je vjera bez djela mrtva. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Možemo reći, vjera bez djela je kao zdjela bez jela.

Kada našu vjeru pretvaramo u djela ona postaje nešto konkretno, životno, a samim time lijepo i privlačno. Taj korak od misli, ideje do djela je presudan. To nije lak korak. No, da bi čovjek koračao putem Božjim potrebna je borba. I sam Gospodin nas poziva da uđemo na uska vrata, jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast. Sveti Augustin govori: “Ako pred Boga ne mogu doći kao pobjednik, želim doći kao borac.” U toj borbi nismo sami, računamo na Božju snagu. “Sve mogu u onome koji me jača”, govori sveti Pavao.

Vršeći Božju riječ stojimo na najčvršćem temelju, na stijeni. Gospodin Isus u Ivanovu Evanđelju govori: “Ako čuvate moju riječ upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi” Istina je najčvršći temelj, poput stijene. Na tako čvrstom temelju čovjek može graditi svoj život i biti miran. Tu je siguran i odolijeva svim olujama ovoga svijeta.

Fra Matija Marijić, župni vikar u župi sv. Filipa i Jakova apostola, Vukovar

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja