Budi dio naše mreže

Uzimamo li poniznost za životni moto?

Događa li vam se da ste u životu osjetili moć čuda, da ste neku situaciju riješili onako kako je najbolje, ne svojim nastojanjima koliko pomoću sa strane, ne nekim slučajem koliko tajanstvenom silom. Smijete li to previdjeti? Riječ Božju tumači fra Draženko Tomić.

/ sd

ČITANJA:

od dana: Bar 1,15-22;

Ps 79,1-5.8-9;

Lk 10,13-16

 

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.

I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.

Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«

 

Volio bih ne znati kako ste se osjećali onda kada ste rekli nešto što nije primjereno trenutku u kojem se nalazite. Npr. kada ste spomenuli neki tragični događaj koji je i ne znajući povrijedio nekoga od vaših sugovornika, kada ste rekli neku riječ koja je trebala ostati tajna, kada ste odbili neku osobu koja je imala pravo na vašu pomoć, kada ste jednostavno rečeno napravili krivu procjenu i povukli pogrešan potez.

U današnjem evanđelju Isus spominje gradove koji su napravili krivu procjenu. Posljedice toga poteza dugoročno će utjecati na njihov život. A samo po sebi stvar se činila kristalno jasnom: pojavio se još jedan u nizu putujućih proroka koji je sebe nazivao mesijom – spasiteljem svijeta. I tu su imali pravo. Ne treba se olako povoditi za svakim samozvanim prorokom. Međutim, ono što Isusa čini drugačijim od drugih su njegova djela. Jedan čovjek nije mogao svojim moćima činiti tolika čudesa. Zato on i kaže Betsaidi da su se u Tiru i Sidonu dogodila tolika čudesa odavno bi činili pokoru.

Događaju li se vama, dragi prijatelji, da ste u svom životu osjetili moć čuda, da ste neku situaciju riješili onako kako je najbolje, ne svojim nastojanjima koliko pomoću sa strane, ne nekim slučajem koliko tajanstvenom silom. Smijete li to previdjeti? Današnje evanđelje savjetuje da to ne bi bilo mudro, ako ne radi vlastitog spasenja, a ono bar radi vječne osude. Što nam je činiti? Valjalo bi uzeti poniznost za životni moto. Ponizan čovjek je poučljiv, a onaj tko je poučljiv sigurno će u pravom trenutku prepoznati Boga koji prolazi pored njega.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja