Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Kristijan Stojko: Odgovaram li spremno Isusovom pozivu na ljubav?

/ sd

ČITANJA:

Dj 25,13-21;

Ps 103,1-2.11-12.19-20ab;

Iv 21,15-19

Tekst evanđelja:

Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?«

Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista, kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Božju tumači vlč. Kristijan Stojko:

Nakon što smo prethodnih dana razmišljali o Isusovoj svećeničkoj molitvi, današnji odlomak iz evanđelja po Ivanu vodi nas na Galilejsko jezero, gdje se uskrsli Isus ukazao svojim učenicima. Do sada smo bili za stolom posljednje večere, a sada smo uz žeravicu na kojoj Isus priprema učenicima uskrsni doručak. Nakon doručka Isus nasamo razgovara sa apostolom Petrom i upućuje mu tri pitanja „Ljubiš li me?“ . A Petar mu nakon svakog pitanja „Ljubiš li me?“ odgovara, „Ti znaš da te volim“. No Petar se nakon trećeg upita ražalostio, jer ga je to podsjetilo na trostruko zatajenje u noći muke. Kad međusobno povežemo ova dva događaja, onda možemo primijetiti trenutak Isusova pomirenje s Petrom i ponovnu obnovu zajedništva koje je bilo raskinuto izdajom.

Sjetimo se samo Petrove reakcije kad su nakon Isusovih riječi „Bacite mreže“ ulovili mnoštvo ribe, Petar je pao na koljena i rekao: „Idi od mene! Grešan sam čovjek Gospodine!“ Ova Petrova gesta i riječi podsjećaju nas na iskustvo velikih svetih ljudi koji su se našli u Božjoj prisutnosti. Petar je prepoznao u tim trenucima Boga, a to ga je nagnalo da uvidi vlastitu grešnost. Baš zato što je dobro poznavao ribarenje bilo mu je jasno što znači onako veliki ulov. Isus mu je nakon toga rekao: „Ne boj se! Od sada ćeš loviti ljude!“ Petar se osjećao nelagodno u Isusovoj blizini zbog svoga načina života, zato ga je Isus ohrabrio „Ne boj se!“ Baš sada kada se Petar prepoznao grešnim, ali opravdanim ,ljubljenim i prihvaćenim dobio je dar da može biti ribar ljudi.

Zanimljivo je zašto upravo grijeh postaje siguran znak da me Bog još više ljubi? Zato jer ako sam ljubljen samo zato što sam dobar, mogu pomisliti da me Bog neće voljeti onda kada ne budem dobar. No, ukoliko osjećam da me Bog ljubi tamo gdje ja sebe ne ljubim – u mom grijehu, u mojim lutanjima, u mojim pogreškama – onda znam da me On ljubi bezuvjetno i beskrajno.

Nije se Petar sam izabrao da bude vođa, nisu ga izabrali ni apostoli, nego Isus mu dodjeljuje prvenstvo i daje mu poslanje da bude voditelj zajednice. U nastavku Isus Petru naviješta kakvom će smrću umrijeti. Iz povijesti Crkve znademo da je Petar umro mučeničkom smrću na križu. Međutim Petar se nije osjećao dostojno da umre kao njegov učitelj pa je tražio da križ okrenu naopako. Tako je Petar potvrdio nekoliko riječi ljubavi i povjerenja koje je izrekao Isusu „Ti znaš da te volim“, i riječi „Ako treba i umrijeti s tobom, ja te neću zatajiti.“

Isus i danas traži one koji su ga spremni ljubiti. Odvaži se i ti odgovoriti Isusu da ga ljubiš.

Vlč. Kristijan Stojko, župnik župe Presvetog Trojstva u Ludbregu i svetištu Predragocjene Krvi Kristove.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja