Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Vlč. Krešimir Bulić: Prihvaćajmo Božju volju

/ sd

ČITANJA:

Izl 16,2-4.12-15;

Ps 78,3.4bc.23-25.54;

Ef 4,17.20-24;

Iv 6,24-35

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: »Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgovori: »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.« Rekoše mu dakle: »Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?« Odgovori im Isus: »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.« Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.« Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

Riječ Božju tumači vlč. Krešimir Bulić:

Što nam je činiti da bismo radili djela Božja pitaju oni koji Isusa slušaju. Zemaljska djela i zemaljsku hranu koju je Bog davao Izraelskom narodu u pustinji ljudi prihvaćaju. Međutim da je Bog postao čovjekom i da on daje nebesku hranu vrlo im je teško prihvatiti. Isus odgovara da je djelo Božje da vjerujemo u onoga koga je Bog poslao. S voljom Božjom se treba složiti. A, tu volju najbolje tumači sam Isus Krist Bog postao čovjekom. Gotovo isto se događa sa Euharistijom. Kruh i vino plod rada čovječjih i trsa postaju znakovi njegove prisutnosti. Suobličenje s Kristom čini nas dionikom njegove božanske naravi. Priznajući svoje novo dostojanstvo kršćani su pozvani da se i vladaju dostojno Evanđelja Kristova. Kršćani umiru grijehu, a žive Bogu po Isusu Kristu.

Promatrajući Isusa u vjeri, kršćani se mogu nadati da on sam u njima može ostvariti svoja obećanja, i da ljubeći ga ljubavlju kojom je on njih ljubio, mogu činiti djela koja odgovaraju njihovu dostojanstvu.

Vlč. Krešimir Bulić, župa Budaševo, Sisak

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja