Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Prepoznati Boga u sebi i u drugome

/ sd

ČITANJA:

Dj 8,1b-8;

Ps 66,1-3a.4-7a;

Iv 6,35-40

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. No rekoh vam: vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla.

A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Riječ Božju tumači don Goran Antunović:

Draga braćo i sestre, dragi mladi.

Danas nas evanđeoski odlomak vraća jednim dobrim dijelom na temu BOŽJE VOLJE.
Često u našim međuljudskim odnosima imamo neke ljude koje kada pogledamo znamo što misle, znamo što žele, znamo što bi htjeli da mi napravimo. Jednostavnim rječnikom kažemo – mi se kužimo, razumijemo se. I to je doista velika, dobra i pozitivna stvar. I nije lako doći do toga stanja i to postići – kužiti se.

Dakle, u jednom razgovoru između čovjeka i Boga, Bog pita čovjeka: Kad gledaš sebe, koga vidiš? Čovjek onako malo zbunjeno odgovora: Pa koga bih trebao vidjeti? Sebe, naravno. Bog mu na to odgovara: Svatko tko gleda sebe ili drugoga trebao bi mene prepoznati u sebi ili u drugoj osobi. To je vrhunac duhovnosti, da u drugome ali i u sebi prepoznamo Boga.

Ako stavimo u ljudski kontekst, kao neku ljudsku riječ, zgodu iz današnjeg evanđelja mogli bismo zaključiti kako je Isus umišljen, da je egoist. Samo misli na sebe. Isus želi objaviti Božju ljubav. On je taj koji dolazi da nas otkupi, da nas spasi. Vrhunac Božje ljubavi jest Isus. On je taj koji nam pokazuje tko je Bog. I želi da mi vjerujemo u Njega. On svoju ljubav prema čovjeku očituje na križu. Umirući za čovjeka.

Tko je od nas braćo i sestre, dragi mladi, spreman na takvu ljubav? Mi smo danas možda spremni na male žrtve i žrtvice, hvalimo se s time do te mjere da se u toj hvali ugušimo. Isus je za nas umro i želi da mi živimo i da vjerujemo u njega i da njega blagujemo. Kaže nam: Ja sam kruh živi.
Radosno dragi mladi blagujmo Euharistijsko Krista i naviještajmo njegovu ljubav.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja