Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Don Branko Bendra: Tražimo da Božja milost donosi plodove obraćenja

/ sd

ČITANJA:
od dana: Job 38,1.12-21; 40,3-5;

Ps 139,1-3.7-10.13-14b;

Lk 10,13-16

 

Tekst evanđelja:

 

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.

I ti, Kafarnaume!

Zar ćeš se do neba uzvisiti?

Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.

Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«

 

Riječ Božju tumači don Branko Bendra:

U današnjem evanđelju Isus opominje gradove u kojima su se dogodila čudesa tj. u kojima je Gospodin govorio, djelovao, ozdravljao, izgonio zloduh i koji se nakon toga nisu obratili. Nakon Božjeg zahvata prihvatili su status quo, nisu promijenili svoj život i nisu donosili nikakve odluke za svoj život.

Sveti Augustin je znao reći: Bojim se Boga koji prolazi, a da ga ne primijetim.

Taj rizik se i nama može dogoditi ako ne obraćamo pozornost na Boga. Olako se može dogoditi da naše Euharistije ne donose plod obraćenja, da naše ispovijedi postanu formalne, da molitva postane stvar navike.

Tu napast možemo nazvati napašću kabanice. Kao što nas dobra kabanica štiti od kiše tako nam se može dogoditi da nam milost Božja u životu obiluje, da smo redoviti na Euharistiji, da molimo, da čitamo Riječ Božju, ali s kabanicom tj. sa zadrškom, da uzimamo ono što nama odgovara i da ne dopuštamo da nas Božja milost mijenja.

To isto se dogodilo ovim gradovima. Gospodin je činio velike stvari, no oni to nisu prepoznali.

 

Druga velika napast u duhovnom životu je napast oholosti. To se događa kada na Božje djelo stavimo svoj potpis tj. kada zaboravimo da sve ono što je dobro u našem životu dolazi od Boga. Najbolji lijek za tu napast je zahvalnost. Sv. Franjo Saleški je govorio da ništa dušu ne čini tako poniznom kao taj čin zahvalnosti.

Možemo se i mi zapitati kakav je naš odnos pred Božjom milosti. Koje to kabanice koristim? Koje obrambene mehanizme pred Njegovom Riječju? I također postoji li nešto Božje u mom životu što sam si možda prisvojio i stavio svoj potpis?

Tražimo, ovog jutra, Gospodina milost da milost Božja donosi plodove obraćenja u našem životu.

Don Branko Bendra, povjerenik za pastoral mladih Hrvatske salezijanske provincije.

Ključne riječi:
don Branko Bendra
Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja