Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 7:30 Biti Isusov i svjedočiti njegovu ljubav

/ sd

ČITANJA:

Dj 9,31-42;

Ps 116,12-17;

Iv 6,60-69

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?«

»Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su.« »A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«

Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.«

Riječ Božju tumači don Goran Antunović:

Zanimljiv je i izazovan Isusov nauk. Čak ga i njegovi učenici nisu više puta mogli razumjeti. Zato i govore da je njegova besjeda tvrda, da je njegova riječ teška. Isus je zahtjevan, traži od apostola i svojih slušatelja ozbiljnu odluku – da ili ne. Hoćeš biti moj apostol ili ćeš otići?

On svoje apostole u isto vrijeme i opominje, kao da ih tjera od sebe i želi ih privući k sebi. Na njima je da donesu odluku. Ovo je ljepota Isusova nauka. Ne prisiljava, nego odgaja u vjeri, odgaja u odlukama i stavlja pred čin odluke. Hoćeš biti uz mene ili ne?

Zato neki od učenika napuštaju Isusa, jer slijediti Isusa nije pod obavezno, to je odluka. Biti uz Isusa je najveća čast, odgovornost veliki je poziv. Zato učenici koji su vidjeli i bolje upoznali Isusa govore: Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga? Ti si svetac Božji.

Mogu li ove riječi apostola postati i moje riječi? Mogu li i ja prionuti uz Isusa na način da ne dajem sebi prostora za druge „bogove”, druge sigurnosti, da Isus bude moja jedina sigurnost i snaga, da on bude moj izbor? Jesam li spreman ostaviti sve svoje ovozemaljske sigurnosti i prionuti uz Isusa, do krajnje granice ako treba i život svoj položiti za Isusa?

Mnogi sveci i njihovi životi svjedoče ljepoti prianjanja uz Isusa. Kako je lijepo biti Isusov apostol! Molimo Gospodina da nam da odvažnosti i snage da budemo njegovi u svakom našem trenutku i da svjedočimo njegovu ljubav.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja