Budi dio naše mreže

SVAKODNEVNO U 07:45 Vlč. Majk Rušec: Oslonimo se na Kristovu prisutnost u euharistiji

/ sd

ČITANJA:

1Sam 18, 6-9; 19, 1-7;

Ps 56, 2-3.9-14;

Mk 3, 7-12

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona — silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.

Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: »Ti si Sin Božji!« A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.

Riječ Božju tumači vlč. Majk Rušec:

Četvrtak je, a četvrtak je u Crkvi tradicionalno dan euharistije, zajedništva sa Isusom Kristom pod prilikama kruha i vina. Volio bih zato s vama ovog jutra podijeliti razmišljanje o jednom katoličkom kardinalu, koji je krajem prošlog stoljeća djelovao u Vijetnamu. Poput našeg blaženika Alojzija Stepinca, i ovaj kardinal nepravedno je uhićen i prisiljen na trinaest godina zatvora, od čega je devet godina proveo u potpunoj samici. Uvjeti u kojima je boravio bili su nemogući. Zbog velike vlage, on sam svjedoči kako su s njegovog madraca rasle gljive, a jedini dotok svježeg zraka u ćeliju bio je kroz malenu rupicu na podu, oko koje bi se kardinal sklupčao prije spavanja, kako bi se po noći nadisao bar malo svježeg zraka. U takvim strašnim uvjetima, kardinal je imao svjetlo i izvor snage, a to je euharistija koju je slavio.

Nije imao na raspolaganju svečanu odjeću ni pozlaćeni kalež, nego nekoliko kapi vina koje su mu vjernici poslali u bočici s natpisom „lijek za želudac“, koje bi kardinal držao na jednom dlanu, a na drugom dlanu tek nekoliko mrvica kruha, i tako bi slavio svetu misu! Euharistijski Isus bio mu je i ostao izvorom snage u nemogućim uvjetima! I naši životi ponekad sliče na zatvore. Koliko sam uistinu uvjeren u Isusovu euharistijsku prisutnost? Klanjam mu li se u Duhu i istini, ili je to za mene samo stvar običaja i navike? Jesam li svjestan da je u Euharistiji prisutan Isus kao živa Osoba, u svom svome Božanstvu, sa svom svojom snagom i silom, i ljubavlju kojom Njegovo Božansko Srce izgara za nas grešnike? Je li euharistija središnji događaj mojeg dana, tjedna, života?

Potičem vas danas da se oslonimo na Kristovu prisutnost u euharistiji, u kojoj Bog sam dolazi u naša srca i naše živote! Pođimo danas na svetu misu i na euharistijsko klanjanje! Primjer ovog vijetnamskog kardinala i tolikih svetih ljudi pokazuje nam kako ne postoji situacija u kojoj Isus ne želi biti naš suputnik, a do nas je koliko ćemo mu se otvoriti i dopustiti mu da mijenja naše živote i daje nam svoju božansku snagu. Današnje evanđelje opisuje nam kako su mnogi pogođeni raznim zlima slijedili Isusa i bacali se na njega ne bi li ga kako dotakli. Pođimo i mi danas pokloniti se sa svim svojim radostima i žalostima pred našeg Prijatelja i Spasitelja Isusa koji nas čeka u Presvetom Oltarskom Sakramentu!

Blagoslovljen vam današnji dan, hvaljen Isus i Marija!

Vlč. Majk Rušec, župa sv. Vida Brdovec

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja