Budi dio naše mreže

"Ne boj se, stado malo"

Upravo Kristova ljubav koja je savršena, izgoni svaki strah iz naših srca i uspostavlja mir i spokoj u trenutnim i prolaznim nevoljama i nemirima. Riječ Božju tumači fra Goran Malenica.

/ sd

ČITANJA:

Mudr 18,6-9;

Ps 33,1.12.18-20.22;

Heb 11,1-2.8-19;

Lk 12,32-48

 

Tekst evanđelja:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti. »Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!

A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.« Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?« Reče Gospodin: »Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.

No rekne li taj sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima. I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.«

 

Hvaljen Isus i Marija! Dragi slušatelji Hrvatskog Katoličkog radija!

Uvodno Isusovo ohrabrenje današnjeg nedjeljnog evanđelja stavlja nas pred Oca. »Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.« Isus nas stavlja u svoju vlastitu poziciju ili svoj životni stav. Biti s Ocem, slušati Oca. »Ne boj se, stado malo«; Isusove su riječi iz kojih izvire Kristova ljubav za Crkvu sabranu u njegovom Imenu i otkupljenu njegovom Krvlju. Upravo Kristova ljubav koja je savršena, izgoni svaki strah iz naših srca i uspostavlja mir i spokoj u trenutnim i prolaznim nevoljama i nemirima.

Taj mir koji nam daje Gospodin, nipošto nas ne ostavlja pasivnima i skrštenih ruku, već nas potiče na budnost i trijeznost. Potiče nas na zauzetost oko Kraljevstva Božjega.

Isus je upravo donositelj i uprisutnitelj tog Kraljevstva. Isus je iščekivani koji je došao, koji trajno dolazi i treba konačno doći. »I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.« Taj Isusov čas zaogrnut je neizvjesnošću i napetošću. Zbog toga se od nas traži sloboda i nenavezanost na ništa zemaljsko i vremenito, i ono što bi ometalo naš presudni susret s Gospodinom.

»Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.« Bog je naše istinsko bogatstvo i blago. Zbog toga u današnjem evanđelju Isus nekoliko puta spominje blago koje dariva Otac, a to je Kraljevstvo nebesko. »Blago onom sluzi kojega gospodar kada dođe nađe…« Blago smo ustvari mi za Boga, kad on dođe i nađe nas po svojoj volji. Blago ne kao materija ili vlasništvo, već je blago stanje srca koje je slobodno i otvoreno za Boga.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja