SVAKODNEVNO U 7:45 P. Niko Bilić: Velikodušnom oproštenju prethode iskreno priznanje i molba

ČITANJA: Sir 27, 33 – 28, 7; Ps 103, 1-4.8.10-12; Rim 14, 7-9; Mt 18, 21-35 Tekst evanđelja: U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« … Nastavi čitati SVAKODNEVNO U 7:45 P. Niko Bilić: Velikodušnom oproštenju prethode iskreno priznanje i molba