SVAKODNEVNO U 7:45 P. Niko Bilić: Rođenje Isusove Majke je kao zvijezda jutarnja koja najavljuje slavni, spasonosni dan!

ČITANJA: vl.: Mih 5, 1-4a (ili: Rim 8, 28-30); Ps 13, 6; Mt 1, 1-16.18-23 Tekst evanđelja: Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se … Nastavi čitati SVAKODNEVNO U 7:45 P. Niko Bilić: Rođenje Isusove Majke je kao zvijezda jutarnja koja najavljuje slavni, spasonosni dan!