Budi dio naše mreže

SRIJEDA 20:00 Gostuje ravnatelj Instituta Ivo Pilar Željko Holjevac

U emisiji "Živa veza" u srijedu, 3. ožujka, gostuje ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Željko Holjevac.

/ mp

Željko Holjevac je rođen 15. prosinca 1973. u Brinju. Studirao je povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. stekao akademski stupanj doktora znanosti disertacijom Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.-1873. Od 1998. do 2007. radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2007. do 2019. bio je zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao docent, izvanredni i redoviti profesor. Od 2014. do 2016. bio je prodekan za organizaciju i razvoj, a akad. godine 2016./2017. i obnašatelj dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta. Od 25. ožujka 2019. na dužnosti je ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Bavi se hrvatskom poviješću ranoga novoga vijeka kao i modernom i suvremenom hrvatskom poviješću u europskom kontekstu. Istraživački je radio u arhivima i knjižnicama u Beču i Budimpešti. Predsjednik je Društva za hrvatsku povjesnicu, pročelnik Odjela za povijest i član Glavnog odbora Matice hrvatske, član Organizacijskoga odbora Međunarodnog kulturno-povijesnog simpozija Mogersdorf i član Slovačko-hrvatskoga odbora za humanističke znanosti. Kao gostujući profesor, predavao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (ljetni semestar 2006./2007.), Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009.-2011.) i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu (zimski semestar 2013/2014.). Sada izvodi nastavu kao vanjski suradnik na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Redovito sudjeluje u radu znanstvenih konferencija i surađuje u znanstvenim časopisima i drugim publikacijama s različitim povijesnim temama.

Kao autor ili suautor objavio je nekoliko knjiga i niz znanstvenih radova, uredio nekoliko zbornika radova, a okušao se i u pisanju udžbenika povijesti za osnovne i srednje škole. Od 2009. do 2019. popularizirao je hrvatske povijesne teme u mjesečniku Matica koji izdaje Hrvatska matica iseljenika. Povremeno sudjeluje u radionicama i drugim oblicima stručnog usavršavanja za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Emisiju uređuje i vodi Tuga Tarle.

Ključne riječi:
Tuga Tarle Željko Holjevac
Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja