Budi dio naše mreže

Redoslijed predstavljanja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski Sabor

Redoslijed nastupa utvrđen je ždrijebom na Hrvatskom katoličkom radiju u četvrtak 18. lipnja nakon što je Državno izborno povjerenstvo objavilo pravovaljane kandidacijske liste. Predstavljanje programa moguće je isključivo u studiju Hrvatskoga katoličkog radija, Ksaverska 12A u Zagrebu, uživo, bez mogućnosti uključivanja telefonom u program, a poštujući preporuke HZJZ-a vezane uz COVID-19.

/ hkr
 1. Petak 19. 6. u 14:10 – 19. DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA, LISTA ZA RIJEKU, ZELENI SAVEZ – ZELENI
 2. Petak 19. 6. u 14:25 – 60. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, HABIB TAHIRI (kandidat), UDRUGA ALBANACA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – UASMŽ
 3. Petak 19. 6. u 14:40 – 55. AUSTRIJSKA, BUGARSKA, NJEMAČKA, POLJSKA, ROMSKA, RUMUNJSKA, RUSINSKA, RUSKA, TURSKA, UKRAJINSKA, VLAŠKA I ŽIDOVSKA NACIONALNA MANJINA, BARI AHMEDI (kandidat), UDRUGA TURAKA HRVATSKE – UDRUGA TURAKA
 4. Petak 19. 6. u 17:30 – 38. ŽELJKO KERUM – HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA
 5. Petak 19. 6. u 17:45 – 4. ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU – PH, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR, STRANKA IVANA PERNARA – SIP, HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA – HSSČKŠ, ZAGORSKA STRANKA ZA ZAGREB – ZSZ,NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
 6. Petak 19. 6. u 18:35 7. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ

 

 1. Ponedjeljak 22. 6. u 14:10 – 40. HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA – HDS
 2. Ponedjeljak 22. 6. u 14:25 – 62. SRPSKA NACIONALNA MANJINA, SRĐAN MILAKOVIĆ (kandidat), JOVAN BOJANIĆ (zamjenik), JOVICA RADMANOVIĆ (kandidat), DUŠAN BJELAJAC (zamjenik), SINIŠA LJUBOJEVIĆ (kandidat), MILORAD STANISAVLJEVIĆ (zamjenik), DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS
 3. Ponedjeljak 22. 6. u 14:40 – 58. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, IDRIS SULEJMANI (kandidat), UDRUGA GRAĐANA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA POREČA I POREŠTINE – UDRUGA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE POREŠTINE
 4. Ponedjeljak 22. 6. u 17:30 – 50. AUSTRIJSKA, BUGARSKA, NJEMAČKA, POLJSKA, ROMSKA, RUMUNJSKA, RUSINSKA, RUSKA, TURSKA, UKRAJINSKA, VLAŠKA I ŽIDOVSKA NACIONALNA MANJINA, ROBERT BOSAK (kandidat), KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 5. Ponedjeljak 22. 6. u 17:45 – 44. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP
 6. Ponedjeljak 22. 6. u 18:35 – 51. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, NEDŽAD HODŽIĆ (kandidat), KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 1. Utorak 23. 6. u 14:10 – 46. AUSTRIJSKA, BUGARSKA, NJEMAČKA, POLJSKA, ROMSKA, RUMUNJSKA, RUSINSKA, RUSKA, TURSKA, UKRAJINSKA, VLAŠKA I ŽIDOVSKA NACIONALNA MANJINA, VELJKO KAJTAZI (kandidat), SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA” – SRRH “KALI SARA”
 2. Utorak 23. 6. u 14:25 – 3. DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE – DOMOVINSKI POKRET, HRVATSKI SUVERENISTI, BLOK ZA HRVATSKU – BLOK, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS, HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, ZELENA LISTA
 3. Utorak 23. 6. u 14:40 – 25. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
 4. Utorak 23. 6. u 17:30 – 47. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, ARMIN HODŽIĆ (kandidat), KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 5. Utorak 23. 6. u 17:45 – 5. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP, AKCIJA MLADIH – AM, ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU – PH, STRANKA IVANA PERNARA – SIP
 6. Utorak 23. 6. u 15:45 – 30. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

 

 1. Srijeda 24. 6. u 14:10 – 14. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
 2. Srijeda 24. 6. u 14:25 – 28. BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH, HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA – HBPS
 3. Srijeda 24. 6. u 14:40 – 10. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
 4. Srijeda 24. 6. u 17:30 – 27. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
 5. Srijeda 24. 6. u 17:45 – 43. MOJA VOLJENA HRVATSKA – MVH
 6. Srijeda 24. 6. u 18:35 – 15. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

 

 1. Četvrtak 25. 6. u 13:10 – 1. HRVATSKA STRANKA GRAĐANSKOG OTPORA – HSGO
 2. Četvrtak 25. 6. u 13:25 – 54. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, BERMIN MEŠKIĆ (kandidat), STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
 3. Četvrtak 25. 6. u 13:40 – 41. STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM, PAMETNO, FOKUS
 4. Četvrtak 25. 6. u 17:30 – 59. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ (kandidatkinja), UNIJA ALBANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ – UARH
 5. Četvrtak 25. 6. u 17:45 – 53. TALIJANSKA NACIONALNA MANJINA, FURIO RADIN (kandidat), MARIN CORVA (zamjenik), KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 6. Četvrtak 25. 6. u 18:35 – 45. ŽIVI ZID, STRANKA IVANA PERNARA – SIP, PROMIJENIMO HRVATSKU – PH, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR

 

 1. Petak 26. 6. u 14:10 – 2. ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA
 2. Petak 26. 6. u 14:25 – 18. DEMOKRATI, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
 3. Petak 26. 6. u 14:40 – 39. STRANKA HRVATSKI VIDIK – SHV
 4. Petak 26. 6. u 17:30 – 22. NEOVISNA LISTA – ŽELJKO GLASNOVIĆ
 5. Petak 26. 6. u 17:45 – 35. POKRET ZA MODERNU HRVATSKU
 6. Petak 26. 6. u 18:35 – 52. AUSTRIJSKA, BUGARSKA, NJEMAČKA, POLJSKA, ROMSKA, RUMUNJSKA, RUSINSKA, RUSKA, TURSKA, UKRAJINSKA, VLAŠKA I ŽIDOVSKA NACIONALNA MANJINA, FRANJO HORVAT (kandidat), “UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK”

 

 1. Ponedjeljak 29. 6. u 14:10 – 24. NEOVISNA LISTA – IRENA FRANCEKOVIĆ
 2. Ponedjeljak 29. 6. u 14:25 – 11. NEZAVISNA LISTA BURA – BURA
 3. 9.Ponedjeljak 29. 6. u 14:40 – 49. MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA, RÓBERT JANKOVICS (kandidat), OLIVER MATIJEVIĆ (zamjenik), DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE – DZMH
 4. Ponedjeljak 29. 6. u 17:30 – 31. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
 5. Ponedjeljak 29. 6. u 17:45 – 29. NEOVISNI ZA HRVATSKU – NHR, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, GENERACIJA OBNOVE – GO
 6. Ponedjeljak 29. 6. u 18:35 – 6. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

 

 1. Utorak 30. 6. u 14:10 – 32. NEOVISNA LISTA – DAMIR GRÜNBAUM
 2. Utorak 30. 6. u 14:25 – 42. SLOBODNA HRVATSKA
 3. Utorak 30. 6. u 14:40 – 8. SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB
 4. Utorak 30. 6. u 17:30 – 9. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ, STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI – UMIROVLJENICI
 5. Utorak 30. 6. u 17:45 – 13. ŽELJKO LACKOVIĆ – NEZAVISNE LISTE, NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS
 6. Utorak 30. 6. u 18:35 – 34. HRVATSKA STRANKA REDA – HSR

 

 1. Srijeda 1. 7. u 14:10 – 16. NEOVISNA LISTA – MARIN ŠKIBOLA
 2. Srijeda 1. 7. u 14:25 – 37. NEOVISNA LISTA – DINO DEBELJUH
 3. Srijeda 1. 7. u 14:40 – 17. “BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
 4. Srijeda 1. 7. u 17:30 – 12. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA, ZAGREB JE NAŠ!, NOVA LJEVICA – NL, RADNIČKA FRONTA – RF, ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORAH, ZA GRAD
 5. Srijeda 1. 7. u 17:45 – 57. ČEŠKA I SLOVAČKA NACIONALNA MANJINA, VLADIMIR BILEK (kandidat), KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 6. Srijeda 1. 7. u 18:35 – 61. ALBANSKA, BOŠNJAČKA, CRNOGORSKA, MAKEDONSKA I SLOVENSKA NACIONALNA MANJINA, MENSUR FERHATOVIĆ (kandidat), KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 1. Četvrtak 2. 7. u 13:10 – 20. DEMOKRATI,HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA,LISTA ZA RIJEKU
 2. Četvrtak 2. 7. u 13:25 – 56. SRPSKA NACIONALNA MANJINA, MILORAD PUPOVAC (kandidat), DEJAN MIHAJLOVIĆ (zamjenik), DRAGANA JECKOV (kandidatkinja), MILE HORVAT (zamjenik), BORIS MILOŠEVIĆ (kandidat), ANJA ŠIMPRAGA (zamjenica), SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
 3. Četvrtak 2. 7. u 13:40 – 48. ČEŠKA I SLOVAČKA NACIONALNA MANJINA, IVAN KOMAK (kandidat), MATICA SLOVAČKA OSIJEK – MSO
 4. Četvrtak 2. 7. u 17:30 – 33. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
 5. Četvrtak 2. 7. u 17:45 – 36. HRVATSKA STRANKA BUDUĆNOSTI – HSB
 6. Četvrtak 2. 7. u 18:35 – 21. UNIJA KVARNERA – UNIJA

 

 1. Petak 3. 7. u 14:10 – 23. STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ
 2. Petak 3. 7. u 14:25 – 26. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

 

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja