Budi dio naše mreže

Osluškujmo i ne gasimo Duha Božjega u sebi i drugima

Dopustimo Duhu Svetom da ponese naš životni brod i ne bojmo se krenuti čitavim svojim bićem osvajati i tražiti izgubljeno i tek tada možemo biti u potrazi za samima sobom. Molimo danas Duha Svetoga neka nam otkrije sve blagoslove u nama kako bismo bili blagoslov za druge. Riječ Božju tumači s. Augustina Barišić.

/ sd

ČITANJA:

Heb 9, 15. 24-28

Ps 98, 1.2-3. 3-4. 5-6

Mk 3, 22-30

Središnja misao evanđelja po Marku jest činjenica koja nas ohrabruje, a Isus ju izriče u dozi zapovijedi;„ Sotoni je kraj!“ Isus je pozvao Pismoznance i obrazložio im u prispodobi: „Kako može Sotona Sotonu izgoniti? I još k tomu, ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili, ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati.“ Ako je, dakle, Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Isus u prispodobi kaže da nitko ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tek tada će mu kuću oplijeniti. Tako je govorio Isus.

Isus u susretu s Pismoznancima u razgovoru, ponajprije ima jasnoću u razlučivanju. Jasno vidi o čemu je riječ i radi čega ga sude. Ali, Isus u razgovoru izlijeva svoju blagost. Strpljivost mu je vrlina i zna čekati. Ima razumijevanja i za njihove krive sudove. Osjeća tvrdoću, okorjelost i neposlušnost Duhu Božjemu. Isus tumači u Istini. Spoznaje njihova maligna razmišljanja, ali ih svejedno opet poziva kao najbolje prijatelje. Dobro došli, jer ja sam tu i radi vas. Otac me šalje.

Zastanimo i uočimo gdje smo mi u ovoj situaciji? Koja je naša „ uloga“ kada se radi o Nevinome? Kakvi su naši sudovi o onome tko je sposobniji od nas i koji čini stvari koje nama nisu dane činiti? Pitamo li se, u čije ime taj čini to što čini? I čini li to možda u ime Belzebula? Spremni smo na sve samo da sebe dokažemo, a uništimo dobro u drugome. Budimo iskreni i priznajmo svoj poraz! Priznajmo da smo takvi kakvi jesmo!

A Isus u dubini Duha i na svoj jednostavan i jedinstven, prodoran i prijateljski način želi danas i nama rastumačiti što znači imati Belzebula i po poglavici đavolskom izgoniti đavle. Kaže: „Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli ili ako se kuća u sebi razdijeli…“ Želio je Isus reći: „Dječice, osjećam vašu i razdijeljenost, razjedinjenost, ali znajte, otkupljeni ste, imate Duha Božjega i živite po Duhu. Ne sudite. Odrecite se sebe i krivih sudova. Otvorite se Duhu Božjemu da biste spoznali u čije ime sam došao.“

I nastavlja dalje: „Vi ste toga svjesni.“ Ali vi nemate hrabrosti živjeti u istini, a na one koji žive po Duhu hulite i osuđujete ih. Zato imajte i vi vremena čuti i osluškivati Duha Božjega. Postanite svjesni svojih slabosti u sebi. Ne hulite na one koji su čestiti i pošteni jer u protivnom oporuka koju Isus izreče Pismoznancima mogla bi se odnositi itekako i na nas. Jer On tada reče: „Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule, ali pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka, krivac je grijeha vječnoga.“ Jer upravo vi govorite: „ Duha nečistoga ima.“

Ali unatoč svemu, Isus nam i danas poručuje: „Ne bojte se, dječice, Sotoni je kraj! Trebam vas. Budite mi vjerna Crkva. Budite zajednica Božjeg naroda.“ A sveti Pavao kaže: „Dječice, posljednja su vremena. Začeti smo u Isusovu naviještanju i djelovanju. Rođeni smo u Njegovoj žrtvi na križu, a pojavljujemo se u javnosti izlijevanjem Njegova Duha.“ Pa, prijatelji moji dragi, što nam drugo preostaje, nego osluškujmo i ne gasimo Duha Božjega u sebi i drugima. Dopustimo Duhu Svetom da ponese naš životni brod i ne bojmo se krenuti čitavim svojim bićem osvajati i tražiti izgubljeno i tek tada možemo biti u potrazi za samima sobom.

Molimo danas Duha Svetoga neka nam otkrije sve blagoslove u nama kako bismo bili blagoslov za druge. Pa neka nas sve silnim blagoslovima blagoslovi svemogući Bog. Amen!

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja