Budi dio naše mreže

Ničemu ne služi što je Isus jednog dana došao u tijelu, ako se ne rađa iz dana u dan u mome srcu

Svetkovina je Bogojavljenja – Sveta tri kralja. Bog se objavio čovjeku preko djeteta Isusa, rođena u betlehemskoj štalici. Evanđeoska poruka je poticaj sebedarja, da danas i u sve dane svakodnevice zajedno s trojicom mudraca prinesimo i otvorimo svoje srce.

/ sd

Razmatranje na temelju misnih čitanja: Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a; Mt 2,1-12; pripremio je fra Mario Crvenka.

Iz evanđelja po Mateju:

“Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju”.

Bogojavljenje koje danas slavimo ili blagdan sveta tri kralja je radost upoznavanja. Naš se Bog predstavio svima kao prijatelj. Rekao nam je svoje ime, a postavši čovjekom otkrio nam je i svoju bit. Bog je otvorio svoje srce i prihvatio me onakvim upravo kako jesam. Mi smo od Boga stvoreni kao biće ljubavi i uključeni u Božji plan. Koliko je to veličanstveno toliko je to i nevjerojatno, jer danas vlada neki čudni običaj: želimo Boga udomaćiti i smjestiti ga u neke male grupice i podvrgavamo ga svojim vlastitim mjerama. Pokušajmo u tim malim grupicama ostvariti riječ – Emanuel – Bog s nama. Zamislimo se malo: ničemu ne služi što je Krist Isus jednog dana došao u tijelu ako se ne rađa iz dana u dan u mome srcu. Rado pjevamo riječi pjesme:“Isuse mili Bože moj srce ti dajem da sam tvoj!“ Danas, a i ostale dane naše svakodnevice zajedno s trojicom mudraca prinesimo i otvorimo svoje srce, ma kako ono bilo – napravimo jedno sebedarje, jer on se poklanja meni. Recimo mu danas, dragi slušatelji: „Isuse Bože moj srce ti dajem da sam tvoj!“

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja