Budi dio naše mreže

Ivan Krstitelj uzor u borbi protiv onoga što je u suprotnosti s Božjim zakonima

I naše vrijeme poznaje suvremene Herode i Herodijade. Nije čas samo pasivno promatrati što se događa i ugnijezditi se u svojoj sigurnosti, nego svjedočiti na Krista. Riječ Božju tumači s. Danijela Terezija od Sv. Obitelji (Licul), OCD

/ sd

ČITANJA:

Heb 13, 1-8

Ps 27, 1. 3. 5. 8b-9abc

Mk 6, 14-29

Iz Evanđelja po Marku:

“U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.« Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!« Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.”

Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji! Nastavimo naše druženje s Božjom Riječju kao i dragocjenu suradnju Karmela sv. Male Terezije u Kloštar Ivaniću i Hrvatskog katoličkog radija, moleći Gospodina da pozove još mnoge djevojke u karmelski vinograd.

Današnji evanđeoski izvještaj veoma je dramatičan, gotovo kao neki filmski scenarij. Kralj Herod, kojeg spominje ovaj tekst, nije onaj kralj Herod koji je u vrijeme Isusova rođenja dao poubijati nevinu dječicu. Ovdje je riječ o njegovu sinu, Herodu Antipi. Dakle, Herod Antipa dočuo sve što se događa i što se govori o Isusu te se nađe u nedoumici. Neki su govorili da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je neki od drevnih proroka. Herod se priklanja mišljenju onih koji vide u Isusu novog Ivana Krstitelja. Naime, Herod već bijaše dao smaknuti Isusova preteču.

Koji je pravi razlog Krstiteljeva uhićenja i smaknuća? Herod bijaše poznat po tome što je otjerao svoju ženu i oženio se ženom svoga brata Filipa, a ujedno svojom nećakinjom – Herodijadom. Upravo je to neprirodno priležništvo sa ženom vlastitog brata oštro kritizirao Ivan Krstitelj i to bijaše izravan povod za njegovo uhićenje. Herodijada je mrzila Ivana Krstitelja i htjela ga ubiti, no Herod ga je štitio znajući da je on čovjek pravedan i svet. To je u Herodijadi još više izazivalo bijes i želju za osvetom.

„I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim.“ Pred kraljem i galilejskom elitom zaplesa kći Herodijadina, zavodljive ljepote i bestidnih kretnji. Prava je kći svoje majke. Zla strast i požuda zaslijepiše kraljevo srce te joj u lakomislenoj zakletvi obeća što god zaište, pa bilo to i pola njegova kraljevstva. Iznenađena djevojka, ipak još u mnogome neiskusna, zatraži savjet svoje majke. Opaka žena, iskoristi priliku te nagovori svoju kćerku da zaište glavu Ivana Krstitelja. Vrlo dramatičan scenarij koji se, nažalost, i danas, možda u malo drugačijim varijantama, događa u svakodnevnom životu o čemu izvješćuju mediji i filmske sapunice, željni senzacije i zarade.

Stoga je i vrijedno istaknuti veličinu sv. Ivana Krstitelja u njegovoj nedvosmislenoj, neustrašivoj borbi za trajne, dokazane vrijednosti, bez obzira na moguće posljedice. Sv. Ivan nam itekako može biti uzor u čvrstoći protiv nametanja današnjih raznih zlih zakona koji, baš kao i u njegovo vrijeme, žele pokazati najnormalnijim ono što se protivi Božjem zakonu. Sudbina Isusova preteče najavljuje Isusovu sudbinu, a time i sudbinu nas, Isusovih učenika.

Gospodine, Kralju i Učitelju moj, o kako želim smiriti svoju dušu u ovaj čas! Dušu, razdiranu svakojakim mislima, strastima, ohološću, lakomislenim izjavama. Iz takva „srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva…“ (Mt 15,19) Molim Te, izliječi me!

Tvoj preteča, sv. Ivan Krstitelj, djeluje u snazi i duhu Ilijinu. Neustrašivo upozorava kralja na Božji Zakon i stoga je mučenik svoje dosljednosti, prije Tvoje muke na Križu.

I naše vrijeme poznaje suvremene Herode i Herodijade. Nije čas samo pasivno promatrati što se događa i ugnijezditi se u svojoj sigurnosti. Učitelju moj, ohrabri me i osokoli! Daruj mi barem malo Krstiteljeva duha da steknem hrabrost svjedočiti za Tebe, za istinu i životvorne vrijednosti. Na način kako je to meni moguće. Ako je potrebno, i po cijenu vlastitog života.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja